Kas ir zoroastrisms?

Zoroastrisms ir reliģija, kas aizsākās ar filozofu, kas senajā Persijā pazīstams kā Zaratustra jeb Zoroasters. Mūsdienās ir aptuveni 150,000 XNUMX zoroastrisma sekotāju, kas galvenokārt dzīvo Indijā un Irānā. Tāpat kā citas monoteistiskās reliģijas, zoroastrisms apgalvo, ka ir viens radītājs, Dievs.
Zoroasters jeb Zaratustra mācīja par Dievu Radītāju Ahura Mazda, kas nozīmē “Kungs Gudrība”. Politeisms jeb daudzu dievu pielūgšana Persijā bija izplatīta Zoroastera laikā, kurš nosodīja šo praksi.

Zoroastrismā tiek uzskatīts, ka katra cilvēka prātā ir divas pretējas enerģijas. Pozitīvo enerģiju sauc par Spenta Mainyu, un tā rada cilvēkos labestību, savukārt negatīvā enerģija, Angra Mainyu, rada cilvēkos ļaunumu un neļauj pasaulei būt perfektai. Zoroasters mācīja, ka visi cilvēki var brīvi izvēlēties starp Spenta Mainyu un Angra Mainyu un ka cilvēki ir atbildīgi par savu rīcību.

Ar savu rīcību zoroastrisma sekotāji uzskata, ka viņi var padarīt sevi perfektu. Ja cilvēks izvēlas labestības ceļu, zoroastrieši domā, ka viņi var ne tikai padarīt sevi perfektu, bet arī palīdzēt padarīt pasauli perfektu. Padarot pasauli perfektu, viņi var radīt debesis uz Zemes. Un otrādi, cilvēki, izvēloties ļaunuma ceļu, rada īstu elli uz zemes.

Zoroastrismā uguns tiek uzskatīta par svētu, patiesības un radīšanas enerģijas simbolu. Uz uguni raugās ar cieņu, un katrā zoroastriešu templī ir liesma. Zoroastrieši mēdz lūgties uguns vai cita gaismas avota priekšā, lai koncentrētu savu prātu uz Ahura Mazdu jeb Dievu Radītāju. Dažreiz tiek uzskatīts, ka zoroastrisms ir uguns pielūdzoša reliģija, bet uguns ir tikai patiesības simbols.

Zoroastrieši arī uzskata, ka ir svarīgi uzturēt zemi, uguni, ūdeni un gaisu tīru un nepiesārņotu. Mirušie netiek apglabāti vai kremēti, jo tas vai nu piesārņotu zemi, vai izšķērdētu degvielu ugunij. Tāpēc zoroastrismā mirušos tradicionāli ievieto “klusuma torņos”, augstsienu, izolētās ēkās, kas ir atvērtas augšpusē. Ķermeņi sadalās, un kauli vēlāk tiek aprakti bedrēs.