Ko dara datu pārvaldnieks?

Uzņēmumā tiek nodarbināts datu pārvaldnieks, lai nodrošinātu datu pārvaldību un aizstāvību. Tie kalpo kā saikne starp informācijas tehnoloģiju, mārketinga, pārdošanas un grāmatvedības departamentiem. Papildus datu izmantošanas koordinēšanai datu pārvaldnieki pārvalda arī programmētājus, datu bāzu administratorus un tīkla drošības speciālistus. Katrs uzņēmums apkopo lielu datu apjomu, kas ir jāizplata, jāanalizē un jāaizsargā. Datu pārvaldnieki nodrošina, ka ikviena uzņēmuma apkopotā informācija tiek efektīvi un lietderīgi izmantota.

Datu vākšanu uzrauga datu pārvaldnieks. Viņi sadarbojas ar programmatūras izstrādātājiem un vietņu administratoriem, lai nodrošinātu, ka visa vajadzīgā informācija tiek apkopota vienādi un ir viegli pieejama citiem departamentiem. Praksē tas nozīmē sadarbību ar datu bāzes administratoriem, lai izveidotu galalietotājam pieejamu uzglabāšanas un ziņošanas metožu sistēmu. Datu pārvaldnieki arī nosaka standartus datu modeļiem un datu vārdnīcām uzņēmumā.

Papildus datu vākšanai cita datu pārvaldnieka funkcija ir ekstrapolēt secinājumus no savāktajiem faktiem un statistikas. Pēc tam šie secinājumi tiek iesniegti uzņēmuma vadībai kopā ar pārvaldnieka plāniem un ieteikumiem. Piemēram, vietnes administratora apkopotos vietnes trafika datus un aktivitāšu modeļus var iesniegt citiem departamentiem kopā ar datu pārvaldnieku, kas izskaidro tendences un uzlabojumu plānus.

Par datu integritāti atbild arī datu pārvaldnieks. Strādājot kopā ar sistēmu administratoriem, viņi uzrauga datu pārvietošanu no vienas sistēmas uz otru iekārtu un programmatūras jaunināšanas laikā. Stewardi arī koordinē un uzrauga datu sistēmu testēšanu un traucējummeklēšanu, pirms tās tiek nodotas lietotājiem.

Datu dublēšanas, dublēšanas un drošas glabāšanas standartus var pārvaldīt datu pārvaldnieki. Viņi arī sadarbojas ar tīkla drošības speciālistiem, lai aizsargātu savākto informāciju no iespējamiem ļaunprātīgiem ārējiem traucējumiem. Datu vākšanas un iekšējā datu izmantošanas audits ir vēl viena loma, ko pilda datu pārvaldnieki, kas darbojas kā datu glabātāji. Stewardi arī konsultējas ar datu bāzes administratoriem, lai panāktu visu datu bāzes sistēmu optimālu veiktspēju. Tīmekļa vietnes, iekšējās programmatūras un uzņēmuma e-pasta adreses tiek pārvaldītas datubāzēs.

Persona var kļūt par datu pārvaldnieku, vispirms strādājot informācijas tehnoloģiju jomā kā datu bāzes administrators, programmatūras izstrādātājs vai tīkla sistēmu speciālists. Lai iegūtu darbu, var būt nepieciešama nozīmīga pieredze nozarē vai uzņēmumā. Parasti tiek prasīts arī koledžas grāds attiecīgajā jomā. Datu pārzinim ir svarīgas organizatoriskās prasmes un problēmu risināšanas spējas. Līdera spējai un publiskai runai ir arī izšķiroša nozīme, jo datu pārvaldnieki pārvalda citus un sniedz savākto informāciju.