Ko nozīmē “Inter Alia”?

Cita starpā burtiski nozīmē “cita starpā”. Tā ir latīņu frāze, ko bieži lieto juridiskā kontekstā, un tā norāda, ka norādītais piemērs vai uzskaitītais vienums ir tikai viens no vairākiem piemēriem vai vienumiem. Lai gan šis izteiciens bieži sastopams juridiskos dokumentos, tas nav tehnisks juridisks termins, bet to var izmantot arī vispārīgā kontekstā.

Pieņemsim, ka persona A iesniedz tiesā prasību pret savu kaimiņu personu B, apgalvojot, ka persona B iejaucas personas A īpašumā. Var būt daudz mazu piemēru, kā persona B to ir izdarījusi. Lai gan visas apsūdzības pret personu B būtu pilnībā detalizētas un izskaidrotas tiesas prāvā, varētu būt nepraktiski uzskaitīt visas sūdzības noteiktos dokumentos. Šajā gadījumā dokumentā varētu būt rakstīts kaut kas līdzīgs: “Persona B pārkāpa personas A īpašuma tiesības, cita starpā uzliekot personas A īpašumam žogu.”

Šīs frāzes lietošana cita starpā nozīmē arī to, ka uzskaitītie piemēri ne vienmēr atspoguļo visus citus iespējamos piemērus. Dokumentā var atsaukties uz personas sodāmību, norādot: “Persona C notiesāta par vairākām apsūdzībām par pārkāpumiem, tostarp par braukšanu ar atņemtām tiesībām.” Šajā gadījumā pārējās apsūdzības par pārkāpumiem var būt pilnīgi nesaistītas ar braukšanu vai tiesību atņemšanu. Vārdu lietošana cita starpā norāda, ka šis ir tikai viens piemērs un ne vienmēr atspoguļo visas apsūdzības.

Juridiskajos dokumentos termins gandrīz vienmēr ir atrodams teikuma vidū, starp komatiem. Tas var būt slīprakstā, lai norādītu, ka tas nav angļu valodas izteiciens. Tā kā termins parasti tiek lietots juridiskajos dokumentos, maz ticams, ka tajos tas tiks definēts vai izskaidrots.

Citi, vispārīgāki šī termina lietojumi cita starpā ietver hipotēku. Cita starpā hipotēka ir tāda, kurā vienu aizdevumu nodrošina vairāki īpašumi. Šo frāzi var izmantot arī formālās sanāksmēs vai biznesa situācijās, lai atsauktos uz vienu no daudzajām lietām. Sanāksmes protokolā to var izmantot, lai atgādinātu lasītājam, ka teksta daļa ir tikai daļa no lielāka ieraksta.