Ko nozīmē “Saglabāt galvu”?

Angļu idioma “turi galvu” attiecas uz cilvēku, kas paliek mierīgs. Šo frāzi var izmantot kā imperatīvu idiomu, kad kāds kādam citam liek paturēt galvu. To var izmantot arī kā pašnorādījumu, piemēram, ja kāds angliski runājošs saka: “Man ir jātur galva”.

Šīs idiomas figurālā nozīme balstās uz domu, ka galva ir racionalitātes avots vai, konkrētāk, smadzenes kontrolē ķermeni un tā reakcijas uz ārējiem stimuliem. Šīs frāzes alternatīva forma ir “turi galvu”, ko var pārveidot par vēl vienu frāzi “nezaudē galvu”. Visas šīs frāzes tiek izmantotas, lai liktu cilvēkam saglabāt mieru.

Angļu valodas iesācējiem ir svarīgi ņemt vērā, ka frāzi var izmantot gan īstermiņa, gan ilgtermiņa situācijās. Piemēram, angliski runājošs cilvēks, kurš saskaras ar pastāvīgiem izaicinājumiem saspringtā darbā, var teikt: “Man jāpatur galva un jāgaida, kad parādīsies cita iespēja”. Īstermiņa situācijā kāds, kuram rokās ir trīs zvana mobilie tālruņi, varētu teikt: “Man ir jāsaglabā galva un jāpiešķir prioritāte.”

Papildus iepriekš minētajiem obligātajiem vai pašreferences lietojumiem šo frāzi var izmantot arī kā aprakstu kāda cilvēka uzvedībai pēc fakta. Bieži vien šī frāzes forma tiek izmantota, lai kādu uzteiktu. Piemēram, kāds, kurš ir novērtējis cilvēka panākumus darbā, varētu teikt, ka indivīds “patiesi var noturēt galvu”, saskaroties ar izaicinājumiem. Tas var būt daļa no formāla mutiska vai rakstiska atzinības vai neformālāka komentāra par indivīda izturību.

Lai gan frāzei var piemērot citus laikus, daži no tiem nav tik ticami kā citi. Angļu valodas runātājam ir neparasti lietot frāzi nākotnes formā, piemēram, lai kādam jautātu: “Vai tu paturēsi galvu?” Ir arī neparasti lietot frāzi nepārtrauktā rindā, kur angļu valodā runājošais var jautāt: “Vai tu tur galvu?” Kopumā ar šo idiomu visbiežāk tiek lietots pagātnes un tagadnes laiks.

Vēl viens svarīgs padoms, lai izprastu frāzes ideju “turi galvu”, ir atpazīt virziena prievārdus, kas maina frāzes nozīmi. Piemēram, pacelt galvu nozīmē būt dzīvespriecīgam, neskatoties uz izaicinājumiem. Nolaist galvu nozīmē palikt neuzkrītošam. Nevienu no tiem nevajadzētu jaukt ar pamatideju paturēt galvu, kā aprakstīts iepriekš.