Kā piešķirt fonta autortiesības?

Lielākā daļa valstu ievēro autortiesību regulu, kas nosaka, ka fonts, kas redzams ekrānā vai pārraidīts internetā, nav māksliniecisks darbs, un tāpēc uz to neattiecas autortiesības. Tomēr fonta dizaina stratēģijas plāns tiek uzskatīts par māksliniecisku un ir aizsargāts ar autortiesībām. Tāpēc, lai fontu aizsargātu autortiesības, autoram ir jāsaglabā tā plāni vai sastāvdaļas programmatūras programmā. Fontu rakstīšanas programmatūras un kontūru fontu redaktori vai matemātiskie kodi, kas nosaka fonta formu un raksturu, tiek uzskatīti par radošiem darbiem, un tādējādi uz tiem attiecas autortiesības. Aizsargājot fonta komponentu autortiesības, autors galu galā pēc noklusējuma aizsargās fonta autortiesības.

Programmatūras programma vai kontūru fontu redaktors, kas tiek pārdots vai izplatīts, var būt aizsargāts ar licenci. Lielākā daļa fontu autoru izmanto galalietotāja licences līgumu (EULA). Šis ir autora rakstīts dokuments, kas nosaka lietotāja tiesības un ierobežojumus. Lai gan EULA ir pašrakstīts dokuments, ieteicams konsultēties ar juristu, lai pārliecinātos, ka izmantotā valoda pilnībā aizsargā autora tiesības. Turklāt EULA var tikt atzīta tās izcelsmes valstī, taču noteikumi var atšķirties dažādās starptautiskās robežās, un EULA netiek konsekventi atzīti.

Lai gan autortiesības ir visbiežāk izmantotās aizsardzības versijas, tās ir arī visneskaidrākās. Dažas valstis var atļaut fontu vai burtveidolu aizsargāt ar dizaina patentu, nevis autortiesībām. Dizaina patents ir noderīga, bieži vien spēcīga alternatīva, ja nevar aizsargāt fontu ar autortiesībām. Daudzas valstis uzskata, ka darbs ir aizsargāts ar dizainparaugu patentu vai nu no brīža, kad tas ir izveidots, vai pēc reģistrācijas attiecīgajā valsts iestādē. Piemēram, darbi, kas izgatavoti Eiropas Savienības dalībvalstīs, tiek automātiski aizsargāti ar dizainparaugu patentiem pirmajos trīs to pastāvēšanas gados; dizainparauga patentu ar reģistrāciju var pagarināt vēl uz 25 gadiem.

Pēdējos gados divas starptautiskas autortiesību konvencijas ir padarījušas autortiesības pieejamākas cilvēkiem visā pasaulē. Tās ir Bernes konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (Bernes konvencija) un Vispārējā autortiesību konvencija (UCC). Saskaņā ar Bernes konvenciju autori, kuri ir kādas dalībvalsts pilsoņi vai pastāvīgās dzīvesvietas, vai kuri ir publicējuši darbus dalībvalstīs sākotnēji vai 30 dienu laikā pēc pirmās publicēšanas, var pieprasīt aizsardzību gan saskaņā ar Bernes konvenciju, gan UCC. UCC īpaši atļauj jebkuras dalībvalsts autortiesību likumu formalitātes izpildīt ar autortiesību zīmi.

Starptautiskie līgumi ir palīdzējuši uzlabot valsts autortiesību likumus atsevišķās dalībvalstīs. Tomēr tie nepārkāpj satura veidotāja vietējos likumus. Meklējot fonta autortiesības, ir svarīgi noskaidrot uzņemošās valsts autortiesību likumus un starptautiskos līgumus, kas to ietekmē.