Kādas ir organizācijas struktūras sastāvdaļas?

Organizatoriskās struktūras sastāvdaļas nosaka, kā tiek organizētas darba funkcijas, kontrole un vara. Uzņēmumi var izvēlēties sadalīt darbus atkarībā no nodaļas, klientu vai klientu bāzes, produkta vai funkcijas. Dažas struktūras nodrošina augstāku koordinācijas pakāpi starp atsevišķām nodaļām un nodrošina lielāku kontroli zemāka līmeņa darbiniekiem. Veids, kā tiek veidota uzņēmuma hierarhija, ir viena no svarīgākajām organizācijas struktūras daļām.

Organizācijas var strukturēt darba uzdevumus atbilstoši funkcijām. Piemēram, mārketinga viceprezidents var vadīt dažus reģionālos pārdošanas direktorus, kuri pārvalda vairākus zonu pārdošanas vadītājus. Šajā sistēmā katra pozīcija, kuras galvenā funkcija ir uzņēmuma produktu un pakalpojumu pārdošana, ir sagrupēta kopā. Kā viena no organizatoriskās struktūras sastāvdaļām uzdevumu sadale var noteikt amatu nosaukumus un pienākumus.

Autoritāte un atbildība ir saistītas ar dimensiju, kas ir vēl viena no organizatoriskās struktūras daļām. Uzņēmumi var tikt organizēti pēc vertikālās vai horizontālās dimensijas. Vertikālā dimensija attiecas uz to, vai uzņēmuma amati un darba uzdevumi ir centralizēti vai decentralizēti, savukārt horizontālā dimensija raksturo, vai uzņēmumu var uzskatīt par strukturāli šauru vai plašu.

Centralizētas organizācijas autoritāte un vara tiek koncentrēta tradicionālā veidā. Lielākas lēmumu pieņemšanas spējas ir atkarīgas no amatiem, kas atrodas augstāk uzņēmuma komandķēdes. Piemēram, centralizētā pārdošanas organizācijā reģionālais pārdošanas direktors var iestatīt politikas, kuras rajona pārdošanas vadītājiem nav tiesību mainīt. No otras puses, decentralizētām organizācijām ir tendence uzņemties plakanāku struktūru, jo lielākas lēmumu pieņemšanas iespējas tiek piešķirtas darbiniekiem.

Šauras organizatoriskās struktūras bieži ir redzamas uzņēmumos, kuriem ir vairāk uzraudzības līmeņu. Šāda veida uzņēmumi tiek uzskatīti par šauriem, jo ​​izpilddirektoram, vadītājam vai vadītājam parasti ir tikai daži padotie. Turpretim plašā struktūrā ir mazāk vadības līmeņu. Šo uzņēmumu vadītājs vai vadītājs var būt atbildīgs par daudziem darbiniekiem.

Papildus tam, kādi amati spēj īstenot kontroli, organizācijas struktūras komponenti var noteikt kontroles un uzraudzības pakāpi. Daži uzņēmumi iemūžina tradicionālo ideju, ka darbiniekiem jāstrādā stingrā kontrolē, savukārt citi pieļauj radošāku un brīvāku vidi. Kontroles pakāpe bieži ir tieši saistīta ar amata raksturu, uzņēmuma kultūru un to, kā tam ir jāpiegādā produkti un pakalpojumi.

Kā organizācijas struktūras sastāvdaļas var sajaukt vairākus organizācijas veidus. Uzņēmumi var pieņemt hibrīda stratēģijas, lai nodrošinātu, ka uzdevumi tiek veikti efektīvi. Piemēram, viena grupa vai nodaļa var tikt piešķirta noteiktam produkta izstrādes posmam, piemēram, plānošanai. Cita nodaļa var koncentrēties tikai uz visu uzņēmuma produktu nodrošināšanas procesa izpildi.

SmartAsset.