Kādi ir dažādi rūpnieciskā īpašuma tiesību veidi?

Rūpnieciskā īpašuma tiesības ir viena no intelektuālā īpašuma tiesību kategorijām, kas aizsargā izgudrojumus. Izgudrojumi parasti ir jauni tehnisko problēmu risinājumi. Rūpnieciskā īpašuma tiesības aizsargā pašu ideju. Lai saņemtu aizsardzību, šīm idejām nav jābūt iemiesotām fiziskā objektā. Dažādi rūpnieciskā īpašuma tiesību veidi ietver patentus, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, rūpnieciskos dizainus, integrālo shēmu izkārtojumus, ģeogrāfiskās norādes un aizsardzību pret negodīgu konkurenci.

Rūpnieciskā īpašuma tiesību īpašniekam piešķirtā aizsardzība ir aizsardzība pret neatļautu izmantošanu. Pirms izgudrojuma izmantošanas neatļautā veidā personai vai organizācijai ir jāsaņem atļauja no sākotnējā izgudrotāja. Tas attiecas pat uz tiem, kas to pašu izgudrojumu vēlāk izgatavo neatkarīgi.

Patenti tiek rakstīti, lai aizsargātu izgudrojumus. Tās ir visplašāk izmantotās rūpnieciskā īpašuma tiesības. Patents ir rūpnieciskā īpašuma tiesības, ko izgudrotājam piešķīrusi atzīta pārvaldes institūcija, kas ļauj izgudrotājam uz ierobežotu laiku aizliegt visus citus izmantot viņa izgudrojumu.

Apmaiņā pret šīm tiesībām izgudrotājam ir pilnībā jāatklāj vadības institūcijai savs izgudrojums. Pēc tam pārvaldes institūcija publisko šo informāciju. Konkrētā pārvaldes struktūra dažādās valstīs ir atšķirīga. Patentu pieteikšanas process ir sarežģīts, un ne visi izgudrojumi ir patentējami.

Preču zīmes ir zīmes vai zīmju kombinācijas, ko izmanto preču vai pakalpojumu mārketingā. Tie atšķir vienas personas vai uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citas personas vai uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem. Katrā valstī ir atšķirīgas prasības un ierobežojumi attiecībā uz to, ko var reģistrēt kā preču zīmi.

Tirdzniecības nosaukums ir nosaukums, kas identificē organizāciju. Lielākajā daļā valstu tirdzniecības nosaukumu var reģistrēt vadības struktūrā. Piešķirtā rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība ir tāda, ka vienas organizācijas tirdzniecības nosaukumu nevar izmantot cita organizācija ne kā tirdzniecības nosaukumu, ne preču zīmi, ja šāda izmantošana mulsinātu sabiedrību.
Rūpnieciskie dizaini tiek izstrādāti, lai noteiktu rūpnieciskā procesā ražota noderīga izstrādājuma izskatu. Rūpnieciskā dizaina izmantošana ir rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas tiek piešķirtas daudzās valstīs kā daļa no reģistrācijas sistēmas, kas aizsargā izstrādājuma oriģinālos, estētiskos un nefunkcionālos aspektus, kas izriet no paredzētā dizaina. Integrālo shēmu izkārtojums ir izgudrojums. To izveide ir ārkārtīgi dārga, un tos ir ļoti viegli kopēt. Tās ir īpaša rūpnieciskā īpašuma tiesību kategorija, jo uz tām neattiecas ne patenti, ne rūpnieciskie dizaini.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir zīmes, ko izmanto uz izstrādājumiem, lai apzīmētu šādu izstrādājumu ģeogrāfisko izcelsmi, ja šāda izcelsme norāda uz noteiktu kvalitāti vai citu reputāciju, kas izriet no produkta izcelsmes vietas. Šāda veida rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība ir gan aizsardzība, gan izpilde pret šādas norādes neatļautu izmantošanu. Šie aizsardzības līdzekļi dažādās valstīs atšķiras.
Rūpnieciskajam īpašumam tiek nodrošināta aizsardzība pret negodīgu konkurenci, lai aizsargātu to pret darbībām, kas ir pretrunā ar godīgu praksi rūpniecībā vai tirdzniecībā. Šī aizsardzība ir papildinājums konkrētajām rūpnieciskā īpašuma tiesībām piešķirtajai aizsardzībai. Tas arī atšķiras atkarībā no valsts.