Kam kvēkeri tic?

Kvekeru ticība ir viena ar vairākiem uzskatiem, kas to nošķir no citām reliģijām un kristiešu sektām. Šīs pārliecības padara locekļus ļoti grūti definējamus, jo tos lielā mērā nosaka viņu personīgā ticība un ētika, un reliģijai faktiski trūkst vispārējas ticības apliecības. Tā kā kvēkeriem ir bijusi pārsteidzoši liela ietekme uz sabiedrību, ņemot vērā to, cik mazs ir viņu globālais biedru skaits, viņu pamata uzskatu izpratne var būt ļoti noderīga.

Kvekeru pirmsākumi, saukti arī par Reliģisko draugu biedrību, ir meklējami Anglijā 1600. gadu vidū. Šis bija ārkārtēju reliģisku satricinājumu periods, un daži cilvēki uzskatīja, ka toreizējā Anglijas kristietība vairs neatbilst Kristus mācībām. Rezultātā viņi nodibināja savu reliģisko grupu, kas ir cieši saistīta ar kristietību. Tomēr dažas mūsdienu nozares var vienlaikus apliecināt arī citu ticību, piemēram, budismu, un tās var arī teikt, ka ir agnostiķi.

Galvenais ticības pamatprincips ir tāds, ka gars nāk no iekšienes, ko sauc par “iekšējo gaismu”. Indivīda iekšējā gaisma pārvalda viņa vai viņas uzskatus, un neviens ticībā nepateiks kādam citam, kam viņam vai viņai vajadzētu ticēt. Tas atspoguļo plašāku pārliecību, ka visi cilvēki var sazināties ar Dievu, ja viņi to izvēlas, bez starpnieka darbībām. Turklāt tiek gaidīts, ka locekļi savu iekšējo ticību pārvērš tiešā darbībā. Piemēram, ja gars kādu mudina uzskatīt, ka slikta izturēšanās pret dzīvniekiem ir nepareiza, viņam vai viņai ir jārīkojas, lai pārtrauktu šo praksi.

Kvekeri arī netic nekāda veida hierarhijai, un viņiem ir ļoti egalitāra reliģiskā prakse. Visu sociālo pakāpju vīrieši un sievietes tiek uzskatīti par vienlīdzīgiem, tāpat kā viņi ir Dieva acīs. Ticības biedri arī mēdz ticēt, ka jādzīvo vienkārši un godīgi, un viņi labprātāk pieņem apliecinājumus, nevis zvērestu. Šī izvēle izriet no domas, ka zvēresta došana nozīmē, ka var melot, turpretim apstiprinājums nozīmē piekrišanu godīguma principam. Šīs pārliecības rezultātā dažas valstis ļauj cilvēkiem tiesā vai līdzīgās situācijās pieņemt apliecinājumus, nevis zvērestu.

Katru nedēļu noteiktā laikā kvēkeri tiekas kopā. Lielākā daļa filiāļu ievēro īpašu pielūgsmes programmu, kas ietver lasījumus un sprediķi. Daži praktizē gaidīšanas dievkalpojumu, kas sastāv no sēdēšanas klusumā, runājot tikai tad, ja jūtas īpaši aizkustināts no gara. Pretējā gadījumā grupa sēž klusi, veltot laiku, lai pārdomātu Dievu un savu ikdienas dzīvi. Grupas vadītajās organizācijās katru dienu var rīkot klusuma periodu pārdomu nolūkos.