Kāpēc ir grūti definēt dzīvi?

Varbūt pārliecinošākais iemesls, kāpēc ir grūti definēt dzīvi, ir objektīvu mērīšanas līdzekļu trūkums. Visas mūsu cilvēciskās metodes nenosakāmā definēšanai (zinātne, filozofija, reliģija, metafizika utt.) kaut kādā ziņā ir pašierobežojošas. Atšķirībā no citiem dzīviem organismiem, šķiet, ka cilvēki ir spiesti noteikt un klasificēt apkārtējo pasauli. Ja mēs varam pietiekami labi aprakstīt tādu parādību kā “dzīve”, mēs varam ieviest kārtību no haosa. Problēma ir tāda, ka, tiklīdz ir izveidota viena darba definīcija, var parādīties iepriekš nezināms augs vai dzīvnieks, kas neatbilst definīcijai.

Zinātniekiem ir vairākas kvalifikācijas, ko viņi izmanto, lai definētu dzīvi, tostarp spēju vairoties un reakciju uz ārējiem stimuliem, piemēram, gaismu vai siltumu. Taču daži datorvīrusi var izmantot elektroniku, lai replicētu sevi, un dažus neorganiskus materiālus var konstruēt tā, lai tie reaģētu uz ārējiem stimuliem — piemēram, plastmasu, kas saraujas no karstuma iedarbības. Datorvīrusus un mākslīgo plastmasu parasti neuzskata par dzīviem organismiem, bet katrs no tiem atbilst vismaz vienam no zinātnieku izmantotajiem kritērijiem. Ar zinātniskām metodēm un principiem vien nevar adekvāti aprakstīt visus dzīves elementus.

Tāpat kā nedzīviem objektiem var būt līdzīgas īpašības kā dzīviem organismiem, dzīviem organismiem var būt līdzīgas īpašības kā objektiem, kas nav dzīvi. Piemēram, cilvēkbērns satur izmērāmu daudzumu dzelzs, sēra, cinka, kalcija, oglekļa, ūdens un sāls. Nejauši šie elementi satur arī grants un augsnes virskārtas izlases paraugu ņemšanu. Tāpēc dzīvību pilnībā nenosaka elementāru sastāvdaļu saraksts.

Pieredze rāda, ka citi pasaulē sastopamie elementi (minerāļi, ūdens, metāli utt.) var veicināt dzīvību, bet nav piepildīti ar šo nenosakāmo spēku. Cilvēki var kvantitatīvi noteikt apkārtējos objektus kā dzīvniekus, augus vai minerālus, taču mēs nevaram notvert un pārbaudīt dzīvības spēku, kas atbalsta lielāko koku un mazāko vienšūnu organismu.

No filozofiskā vai metafiziskā viedokļa dzīve notiek neatkarīgi no tā, vai mēs, cilvēki, varam to izmērīt vai nē. Fakts, ka esam jūtīgi (spējīgi sevi apzināties un domāt), liecina, ka mēs patiešām esam šī spēka piepildīti. Tiek uzskatīts, ka arī augi un dzīvnieki, kuriem ir kopīgas mūsu pašu organiskās struktūras, ir dzīvi.

Reliģijai ir arī bijusi nozīme mūsu dzīves definēšanas meklējumos. Daudzas reliģijas uzskata, ka dzīvība ir dāvana, ko sūtījis labsirdīgs Radītājs, kurš iekustina visus bioloģiskos procesus, kas nepieciešami šī spēka uzturēšanai. Šāda mēroga un mēroga spēks ir ārpus cilvēka izpratnes, tāpēc daudzi cilvēki jūtas spiesti garīgu un filozofisku iemeslu dēļ pieņemt nenosakāmās dzīves īpašības.