Kas bija Otavas līgums?

Otavas līgums ir kopīgs termins starptautiskam līgumam, kura mērķis ir aizliegt pretkājnieku mīnas. Līgumu dažreiz dēvē arī par Mīnu aizlieguma līgumu, lai gan tā oficiālais nosaukums ir “Konvencija par kājnieku mīnu izmantošanas, uzkrāšanas, ražošanas un nodošanas aizliegumu un to iznīcināšanu”. Otavas līgumu parakstīja 122 valstis 3. gada 1997. decembrī Otavā, Kanādā, un tas kļuva par saistošu likumu visiem parakstītājiem 1999. gada marta pirmajā dienā. Landmine & Cluster Munition Monitor lēš, ka laikā no 1999. līdz 2009. gadam līguma rezultātā iznīcinot 2.2 izvietotās kājnieku mīnas un papildus 44 miljonus uzkrāto mīnu.

Pretkājnieku mīna ir sprādzienbīstama militāra ierīce, kas paredzēta paslēpšanai pazemē un ir īpaši paredzēta cilvēku mērķiem. Mīna var būt vai nu sprādziena radītājs, sadrumstalotības ierīce, kas projicē metāla šķembas, vai ierobežojoša ierīce, kas izplūst gaisā un pēc tam izlaiž šāviņus visos virzienos. Mīna eksplodē, kad cilvēks iedarbina tās detonatoru vai nu ar tiešu spiedienu, vai no tuvuma. Otavas līguma 2. pants nosaka, ka šīs ierīces ir paredzētas cilvēku ievainošanai vai ievainošanai, un tās nošķir no prettransportlīdzekļu un prettanku mīnām, uz kurām līgums neattiecas.

Likums tiek uzskatīts par spēkā esošu sešus mēnešus pēc tam, kad valsts parakstījusi Otavas līgumu, kas atrodas Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra birojā. Līdz 2010. gadam Starptautiskā kampaņa sauszemes mīnu aizliegšanai (ICBL) paziņoja, ka 156 valstis ir ratificējušas līgumu. Vēl 39 valstis, tostarp ASV, Krievijas Federācija un Ķīnas Tautas Republika, nebija parakstījušas. Turklāt ICBL norāda, ka lielākā daļa valstu, kas nav parakstījušas līgumu, tostarp ASV, ievēro Otavas līguma nosacījumus un ievēro tos tikai divās valstīs, proti, Krieviju un Mjanmu, un no 2010. gada turpina izmantot pretkājnieku mīnas. .

Citu prasību starpā valstīm, kuras paraksta Otavas līgumu, ir pienākums nekad neizmantot, ražot, iegādāties vai nodot kājnieku mīnas. Viņiem četru gadu laikā ir jāiznīcina visas mīnas savos arsenālos, 10 gadu laikā jāizvāc visas mīnas no savas teritorijas un jāpiedāvā palīdzība citām līguma dalībvalstīm mīnu likvidēšanā. Turklāt parakstītājiem ir jāpieņem valsts tiesību akti, kas aizliedz kājnieku mīnas. Katrai valstij ir arī jāiesniedz ikgadējs ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai, norādot, cik un kāda veida mīnas tai pieder, kur atrodas mīnas, mīnu ražošanas iekārtu statusu, iznīcināto mīnu skaitu un valsts mīnu darbības pārtraukšanas statusu. programma.