Kas ir Āfrikas teoloģija?

Āfrikas teoloģija ir vispārīgs termins, kas attiecas uz daudzajiem teoloģijas studiju veidiem Āfrikā. Runātāji, kas runā par Āfrikas teoloģiju, var atsaukties uz dažādām lietām dažādos kontekstos vai studiju jomās. To var izmantot, lai aprakstītu vispārējo Āfrikas teoloģisko domu, tostarp idejas no visām reliģijām, vai arī tas var attiekties tikai uz kristīgo teoloģiju no šī reģiona. Dažās aprindās šo terminu var izmantot, lai aprakstītu dažādus reliģijas izpētes veidus, kas cēlušies no Āfrikas, vai arī tas var attiekties uz reliģijas novērošanas līdzekļiem, ko Āfrikas teologi ir apguvuši no Rietumu teologiem.

Tā kā tā ir lielākā reliģija Āfrikā, islāma teoloģijai ir nepārprotami liela ietekme uz vispārējo Āfrikas teoloģiju. Āfrikas teoloģijas attīstību lielā mērā ietekmējusi arī kristietība, kas ir otra populārākā reliģija kontinentā. Āfrika bija nozīmīga pasaules daļa agrīnās kristietības pieauguma laikā, un kristiešu misijas, kuru izcelsmes valstis bija Eiropas valstis, palīdzēja tālāk veidot kristietību Āfrikā.

Citi faktori, kas ir ietekmējuši Āfrikas teoloģijas attīstību, ir feminisms, izglītība un sociālās pārmaiņas. Turpināmajām reliģiskajām misijām un Bībeles studiju grupām, ko aizsākuši gan vietējie kristieši, gan ārzemju kristieši, ir liela ietekme uz Āfrikas teoloģiju arī mūsdienās. Apspriežot kristīgo teoloģiju un vēsturi, daudzi cilvēki lieto terminu Āfrikas teoloģija, lai apzīmētu tikai kristīgo teoloģisko domu, kas nāk no Āfrikas.

Āfrikas pamatiedzīvotāju reliģijām ir arī ietekme uz to, kā Āfrikas iedzīvotāji uztver Dievu. Lai gan Āfrikā pastāv vairākas tradicionālās pamatiedzīvotāju reliģijas variācijas, ir tikai dažas dominējošās tradicionālās reliģiskās pārliecības sistēmas, no kurām lielākā ir joruba, mande un akana. Katras tradicionālās reliģijas uzskati parasti dominē reģionālā līmenī, un tie visbiežāk tiek nodoti mutiski, nevis rakstiski. Āfrikas tradicionālajās reliģijās izplatītā prakse ietver uzmanību vairākām dievībām un rituāliem maģijai, dziedināšanai un mirušo godināšanai. Daudziem tradicionālie uzskati un prakse pastāv līdzās kristietības vai islāma praksei.

Pārmaiņas reliģiskajā un politiskajā dominēšanā un līderu ietekmē Āfrikā nozīmē, ka tās populārā teoloģija pastāvīgi mainās. Rietumu reliģisko līderu ietekme, kuri sniedz padomus Āfrikas reliģiskajiem vadītājiem, turpina mainīt Āfrikas teoloģiju. Lai gan daudzas reliģiskās misijas strādā, lai veidotu Āfrikas teoloģisko domu, lai uzlabotu tur esošos cilvēkus, daži reliģiskie un politiskie līderi cenšas veidot Āfrikas sociālo politiku, popularizējot ar to saistītās reliģiskās dogmas.