Kas ir apdrošināšanas krāpšanas likums?

Apdrošināšanas krāpšanas likums bieži ir daļa no reģiona kriminālkodeksa, kas nosaka apdrošināšanas krāpšanu un sodus personām, kas to izdara. Daži apdrošināšanas krāpšanas veidi ir atrodami likumos par krāpšanu, nevis kriminālkodeksā. Krāpšana ar apdrošināšanu ir noziegums, un tā tiek klasificēta kā noziedzīgs nodarījums vai noziegums. Lielākā daļa reģionu izšķir šos divus, pamatojoties uz summu, kas tika izņemta krāpšanas rezultātā. Daudzas krāpšanas tiek atklātas, izmantojot trauksmes cēlēju vai apdrošināšanas krāpšanas izmeklēšanu, ko dažkārt finansē apdrošināšanas sabiedrības.

Daži no krāpšanas veidiem, kas norādīti kriminālkodeksos, ir krāpšana veselības aprūpes apdrošināšanas jomā, krāpnieciskas darbības, kas ietekmē starpvalstu tirdzniecību, un pasta krāpšana. Kriminālkodeksi atšķiras atkarībā no jurisdikcijas, taču daži nosaka elementus, kas nepieciešami, lai pierādītu šos dažādo apdrošināšanas krāpšanas veidus. Piemēram, prokuroram, lai iegūtu segumu vai atlīdzību, bieži vien ir jāpierāda, ka dokumentā vai lietiskos pierādījumos ir ietverta nepatiesa informācija par būtisku faktu vai slēpta būtiska informācija. Dažādas krāpšanas pakāpes bieži ir izklāstītas arī reģiona apdrošināšanas krāpšanas likumā. Piemēram, kods var aprakstīt apdrošināšanas krāpšanu pirmajā pakāpē vai apdrošināšanas krāpšanu piektajā pakāpē.

Personas var arī apsūdzēt par apdrošināšanas krāpšanu vainu pastiprinošos apstākļos saskaņā ar likumu par apdrošināšanas krāpšanu, ja tās iepriekš ir bijušas notiesātas par apdrošināšanas krāpšanu. Apdrošināšanas krāpšana vainu pastiprinošos apstākļos ir noziedzīgs nodarījums lielākajā daļā jurisdikciju, un sods bieži ietver izciešanu cietumā. Piemēram, dažos kriminālkodeksos teikts, ka atbildētājam tiks izvirzīta apsūdzība par apdrošināšanas krāpšanu vainu pastiprinošos apstākļos, ja viņš ir notiesāts par apdrošināšanas krāpšanu piecu gadu laikā pēc jaunās apsūdzības vai cita nozieguma, kurā apdrošināšanas krāpšana bija būtisks elements. Krāpšanā iesaistītā dolāra summa bieži neietekmē to, vai noziegums ir pastiprināts, kā arī veidu, kā tiek noteiktas dažādas krāpšanas pakāpes. Krāpšana vainu pastiprinošos apstākļos ir balstīta uz pagātnē izdarīto noziegumu.

Papildus reģionālajiem likumiem bieži vien ir arī valsts tiesību akti. Valsts apdrošināšanas krāpšanas likums var padarīt par noziegumu noteikta veida krāpšanu, pat ja nav reģionālo likumu, kas to aizliedz. Valstu tiesību aktos var arī izklāstīt elementus krāpšanas pierādīšanai, kas nav atrodami reģionālajos kriminālkodeksos, vai aprakstīt konkrētas krāpšanas, kas ir vispārinātas kriminālkodeksos. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs ir federālie pasta krāpšanas statūti, kas nosaka, ka ASV pasta dienesta izmantošana apdrošināšanas krāpšanas veikšanai ir aizliegta. Tas ir federāls noziegums, un štata iedzīvotājs var tikt apsūdzēts un notiesāts, lai gan valsts kriminālkodeksos to neuzskata par noziegumu.