Kas ir ASV konstitūcijas devītais grozījums?

Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas devītais grozījums aizsargā visas cilvēku tiesības, kas nav īpaši minētas citur Konstitūcijā. Tā bija daļa no sākotnējā tiesību likumprojekta, kas tika izstrādāts 1787. gadā un ratificēts 1791. gadā. Aizsargātās tiesības tiek sauktas par “neskaitāmajām” tiesībām, un tās ietver tiesības, kas izriet no citām juridiskajām tiesībām, kā arī dabiskām, pamattiesībām un fona tiesībām. Tas apvienots ar desmito grozījumu, lai aizsargātu tiesības un situācijas, kas nav paredzētas iepriekšējos astoņos grozījumos.

Šis grozījums tiek izmantots, lai aizsargātu pilsoņus no jebkādas valdības varas paplašināšanās tiesību akta ierobežotā rakstura dēļ. Tā kā visas Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāju tiesības nevarēja tikt pieminētas Konstitūcijā, tika pievienots devītais grozījums, lai papildinātu jau minētās. Grozījumi aizsargā daudzas tiesības, kas ietvertas universālajā civilkodeksā, un tās, kas ir saistītas ar citām jau deklarētām tiesībām. Tas aizsargā šīs personas brīvības no valsts un federālajiem pārkāpumiem.

Augstākajai tiesai, interpretējot grozījumos ietverto tiesību pamatprincipus, ir jāievēro veselā saprāta vadlīnijas. Dažos gadījumos viņi to ir izmantojuši savā labā, pasludinot cilvēku rīcību par dabiskām, neskaitāmām tiesībām, piemēram, tiesības uz abortu lietā Roe v. Wade. Citi, tostarp Augstākās tiesas tiesneši, ir iebilduši, ka grozījumi vienkārši aizliedz pirmajā grozījumā neminēto tiesību atņemšanu. Tas nedod tiesnešiem tiesības noteikt, kas ir šīs papildu tiesības, apgalvoja Antonins Scalia 2000. gadā.

Devītā grozījuma vēsture bija viena no vispretrunīgākajām Tiesību likumprojektā. To ļoti atbalstīja Aleksandrs Hamiltons un Džeimss Medisons. Daudzas no 1787. gada ratificējošām konvencijām ierosināja pieļaut papildu grozījumus, jo radās nepieciešamība pēc papildu tiesībām, kas tika īstenots. Tomēr dažiem ar to nepietika. Virdžīnijas ratifikācijas konvencija mēģināja nomierināt Hamiltonas un Medisonas federālistus, ierosinot grozījumu, kas piešķirtu Kongresam tiesības izdarīt izņēmumus no neuzskaitītajām tiesībām, bet ne paplašināt Kongresa pilnvaras.

Pirmie astoņi konstitūcijas grozījumi paredz līdzekļus Kongresam, lai risinātu uzskaitītās tiesības. Tomēr devītajā ir runa par tiesībām, kas nav nodotas valdību rokās, un par šīm tiesībām ir pieņemti daudzi Augstākās tiesas lēmumi, kā arī daudzi argumenti par varas un rīcības brīvības līmeņiem augstākās valdības rindās. tiesu un izpildvaras.