Kas ir atsavināšanas starpniecība?

Daudzas tiesu sistēmas ir nodrošinājušas atsavināšanas starpniecības programmas, ar kurām mājas īpašnieks, kuram draud mājokļa ieķīlāšana, var izstrādāt abpusēji izdevīgu risinājumu attiecībā uz viņa vai viņas kavētās hipotēkas samaksu. Dažādās jurisdikcijās ir atšķirīgas prasības, lai pretendētu uz starpniecību saistībā ar tirgus ierobežošanu, taču vairums cilvēku, kuriem draud tirgus ierobežošana, ir tiesīgi, jo pušu interesēs ir panākt vienošanos, nevis veikt ierobežošanas darbību. Lai gan starpniecība saistībā ar atsavināšanu negarantē, ka atsavināšana neizdosies, jo pusēm ir jāizstrādā vienošanās, kas der visiem, tas ir produktīvs veids, kā veicināt šādu vienošanos.

Atsavināšanas starpniecību vada neatkarīga trešā puse, ko sauc par starpnieku, kas tiksies ar hipotēkas ņēmēju un aizdevēja pārstāvi. Mediatora uzdevums ir vienkārši strukturēt diskusiju tā, lai tā varētu novest pie produktīva risinājuma. Viņš vai viņa var arī uzņemties proaktīvu lomu, ierosinot radošus risinājumus, kas gūst labumu abām pusēm. Turklāt starpnieks bieži tiekas ar kādu no pusēm privāti, lai uzsvērtu savas pozīcijas stiprās un vājās puses sarunās.

Lai gan starpniecība par ierobežošanu ne vienmēr garantē, ka ierobežošanas darbība tiks apturēta, aizkavēta vai atcelta, tā palielina abpusēji izdevīga iznākuma iespējamību. Viens izplatīts starpniecības iznākums par ieķīlāšanu ir vienkārši maksājumu pārstrukturēšana, lai atvieglotu hipotēkas ņēmēja finansiālo slogu, ko papildina jebkāda hipotēkas parāda atmaksa. Drastiskāka iespēja ir pacietība, kas ir maksājumu īslaicīga apturēšana, līdz notiek kāds notikums, kurā maksātnespējīgais hipotēkas ņēmējs var labāk izpildīt savas finansiālās saistības. Lai gan pacietība ļauj aizkavēt maksājumu, procenti turpinās uzkrāties par hipotēku.

Nonākot pie atsavināšanas starpniecības, vissvarīgākais ir, lai hipotēkas ņēmējs parādītu savu maksātspēju, ņemot vērā piedāvāto risinājumu, pretējā gadījumā aizdevējam nebūs motivācijas apturēt atsavināšanas darbību. Piemēram, ja tiek meklēta maksājumu pārstrukturēšana, hipotēkas ņēmējs labi parāda, kāpēc viņš vai viņa varēs norādīt, kas ir atšķirīgs ierosinātajā pārstrukturēšanā, kas ļautu viņam vai viņai adekvāti veikt atbilstošos maksājumus. No otras puses, ja tiek meklēta iecietība, tad hipotēkas ņēmējam parasti būs jāpierāda kāda notikuma iespējamība, kas radīs spēju atsākt maksājumus kādā brīdī tuvākajā nākotnē.