Kas ir augsnes erozija?

Augsnes erozija ir dabisks process, kas notiek, augsni aizskalojot ar tekošu ūdeni, aizpūšot vējam vai noņemot cilvēku darbību, piemēram, augsnes apstrādes rezultātā. Tiek uzskatīts, ka šis process ir būtisks jaunas augsnes veidošanai. Diemžēl nepareizas kultivēšanas prakses, kā arī vēja vētru un pārmērīgu nokrišņu dēļ erozija var paātrināties. Ja tas notiek, var tikt apdraudētas lauksaimniecības teritorijas un vide kopumā. Augsnes erozijas komplikācijas var ietvert augsnes kvalitātes samazināšanos erozijas vietā un piesārņotas ūdensteces citās vietās.

Dabiskajai augsnes erozijai, ko dēvē arī par fona vai ģeoloģisko eroziju, ir bijusi nozīmīga loma augsnes veidošanā vismaz 450 miljonus gadu. Ģeoloģiskā erozija sastāv no dabiskiem elementiem, piemēram, ūdens vai ledus, vēja vai gravitācijas, kas pakāpeniski nolieto akmeņu veidojumus, veidojot augsni. Tiek uzskatīts, ka šis lēnais process noņem augsni aptuveni tādā pašā ātrumā, kā tā veidojas.

Ja augsne tiek noplicināta ātrāk nekā veidojas, to sauc par paātrinātu eroziju. Atšķirībā no ģeoloģiskās augsnes erozijas, ko parasti uzskata par labvēlīgu, paātrinātai erozijai var būt kaitīga ietekme uz vidi un lauksaimniecību. Šo procesu visbiežāk izraisa cilvēka darbība, piemēram, lauksaimnieku pārmērīga audzēšana un dzīvnieku pārmērīga ganīšana, apūdeņošana, mežu izciršana un urbanizācija.

Divas no galvenajām augsnes erozijas problēmām ir augsnes kvalitātes pazemināšanās un ūdensteču piesārņojuma palielināšanās. Augsnes augšējie slāņi tiek uzskatīti par barības vielām bagātākajiem, un tiek uzskatīts, ka tie arī palīdz saglabāt ūdeni. Kad šie slāņi tiek erodēti, veģetācijai var tikt liegtas būtiskas barības vielas un mitrums. Erodēta augsne var pārvietoties uz citām vietām, radot vides sarežģījumus. Ja šī augsne tiek pārvietota uz ūdenstecēm, tā var izraisīt ezeru ekosistēmu traucējumus, sedimentāciju aizsprostos un piesārņotājus dzeramajā ūdenī.

Tā kā augsnes erozija var negatīvi ietekmēt lauksaimniecību un vidi, augsnes saglabāšana tiek uzskatīta par būtisku. Vairākas metodes var palīdzēt novērst eroziju. Dažas no visbiežāk izmantotajām metodēm ietver kontūru aršanu, augseku un terašu ierīkošanu nogāzēs. Dzīvojamos rajonos viens no visizplatītākajiem erozijas kontroles veidiem ir koku vai ziedu stādīšana skartajā zonā. Citas metodes ietver teritorijas pārklāšanu ar barības vielām bagātu mulču vai mēslojumu un nelielu atbalsta sienu būvniecību ap dārza gultām.