Kas ir augstākais likums?

Augstāks likums ir nerakstīts likums morāla vai reliģiska priekšraksta veidā, kas, pēc cilvēku domām, ir augstāks par rakstītiem likumiem valstī. Šis jēdziens parasti rodas kristiešu tautās, kur pilsoņi var iebilst, ka dažas tiesības ir dabiskas un netiešas, pat ja tās nav skaidri noteiktas likumā. Reģionos, kur rakstītie tiesību akti atspoguļo reliģiskās pārliecības vai valdība paļaujas uz reliģiskiem likumiem, kā dažās musulmaņu valstīs, augstāko tiesību jēdziens nav tik piemērojams, jo reliģiskie un morāles principi ir tieši nostiprināti likumā.

Šis jēdziens var rasties apelācijas vai likuma apstrīdēšanas gadījumā, ja viena no lietas pusēm mēģina iebilst, ka lietu regulē augstākas tiesības, un rezultātā nav iespējams taisīt taisnīgu vai saprātīgu spriedumu situācijā. Tiesu vara šo argumentu var noraidīt vai apstiprināt savā lēmumā. Valstīs ar sekulāru nacionālo ētiku apelācijas augstākiem tiesību aktiem var tikt formulētas kā apelācijas pret “dabiskajām” tiesībām, lai izvairītos no argumentiem par to, vai reliģiskajām normām ir vieta tiesu sistēmā.

Morāles principi var ietvert dažādas darbības un sniegt cilvēka uzvedības pamatnostādnes, kuras cilvēkiem ir jāievēro. Tie var nebūt īpaši reglamentēti, pamatojoties uz argumentu, ka iedzīvotāji saprot augstākus likumus un viņiem nav jāizstrādā uzvedības noteikumi. Citi likumi var sakņoties uzskatos par augstāku likumu; Piemēram, slepkavība tiek uzskatīta par noziegumu ne tikai tāpēc, ka tā ir sociāla sabrukuma forma, bet arī tāpēc, ka daudzi cilvēki uzskata, ka tā ir morāli nepareiza.

Atsauces uz augstākiem tiesību aktiem juridiskos tekstos ir salīdzinoši neparastas, tāpat kā gadījumi, kad puses aktīvi mēģina argumentēt, ka lietās it kā ir jurisdikcija reliģiskām vai morālām vērtībām. Tomēr šī tēma rodas, jo īpaši politiskās runas laikā, kur politiķi var balstīties uz morāli, kas, viņuprāt, ir kopīgs sabiedrībai, lai pieliktu punktu. Šis punkts var būt sakņots argumentos, ka visiem sabiedrības locekļiem ir jāievēro vispārpieņemta morāle un jāsaprot, kāpēc noteikta uzvedība nav pieņemama.

Personas var atsaukties uz to, ka viņi vadās pēc augstāka likuma, kad viņi apspriež savu lēmumu metodoloģiju. Secesionistiskās kustības un grupas, kas praktizē pilsonisku nepaklausību, kuras izvēlas tīši neievērot rakstītos likumus, joprojām var ievērot morālo vai reliģisko pārliecību un dažos gadījumos apgalvot, ka augstāki likumi ir tie, kas liek viņiem rīkoties.