Kas ir caurejošs tilts?

Caurlaides tilts ir projektēts tā, lai ceļa gultne būtu iekarināta zem kopnēm vai arkām, kas veido tilta nesošo konstrukciju. Pēc tam brauktuve iet caur kopnēm vai arkām, nevis pār tām. Daudz dažādu veidu tiltu konstrukcijas ir kvalificējamas kā cauri tilti, tostarp daži kopņu tilti, arku tilti un citi.

Tiltu konstrukcijas ir ļoti dažādas, un daudzi veidi tiek izmantoti arī šodien. Kopņu tilti, piekaramie tilti un arku tilti ir daži no visizplatītākajiem. Lai gan tiltus var klasificēt vairākos veidos, ja tie tiek klasificēti atbilstoši klāja vai brauktuves novietojumam, tilts ir vai nu caurejošs tilts, vai klāja tilts. Klāja tilts ir tilta veids, kurā brauktuve atrodas virs kopnēm un jebkādiem balstiem. Caurvadam ir celiņš, kas iet starp kopnēm, arkām vai citiem piekares torņiem un trosēm vai caur tām.

Aprakstot tilta konstrukciju, termini tiek apvienoti, lai vēl vairāk atšķirtu to no citiem tiltu veidiem. Piemēram, caurejošs kopņu tilts atšķiras no caurejoša arkas tilta. Tiltus, kuriem ir kopnes vai arkas, kas sniedzas gan virs, gan zem klāja, sauc par puscaurlaides tiltiem. Caurvada tilta kopnes bieži ir savienotas augšpusē, šķērsojot brauktuvi, radot tuneļveida efektu. Vēsturiskie koka pārsegtie tilti ir cauri tiltu piemēri, kuros tuneļa efekts ir maksimāli sasniegts, pilnībā norobežojot brauktuvi. Ja kopnes nav savienotas, tiltu sauc par poniju kopņu tiltu.

Uz arkas tilta, kas ir projektēts kā caurejošs vai pustilts, brauktuve parasti ir piekārta no arkām, bieži ar trosēm. To var uzskatīt par piekaramo tiltu veidu, lai gan šis termins biežāk un pareizāk tiek lietots tiltiem ar lieliem kabeļiem, kas stiepjas no enkura torņa līdz enkura tornim, un mazāki kabeļi stiepjas līdz brauktuvei atbalsta sniegšanai. Lai gan parasti tiek uzskatīts, ka cauri tilti noteikti ir balstīti uz kopņu vai arkas konstrukciju, piekaramie tilti tehniski ir arī caur tiltiem, jo ​​brauktuvi atbalsta tā apakšējās horizontālās daļas, lai gan tās balsta piekares troses.