Kas ir dabas bērni?

Terminam “dabiski bērni” juridiskajā vidē ir vairākas pretējas definīcijas. Tas tika plaši izmantots parastajā valodā kā formālāks un mazāk aizvainojošs termins nekā “necilvēks” vai citi apzīmējumi, piemēram, “neleģitīms”. Tas bieži attiecās uz kādu, kurš dzimis vecākiem, kuri nebija precējušies. Turpretim terminu dabisks var izmantot kā pretstatu pieņemtajam, un tas ir sinonīms tādiem vārdiem kā bioloģisks. Jebkuri bērni, kas dzimuši personai, varētu būt viņa dabiskie bērni, neatkarīgi no vecāku attiecību stāvokļa. No juridiskā viedokļa abas definīcijas var apspriest ģimenes vai adopcijas tiesībās, un ir dažādi veidi, kā likumi ir veidoti, lai noteiktu mantošanas tiesības, pamatojoties uz ģimenes stāvokli.

Tiesiskums noteikti ir bijis daudzu dabas bērnu likteņa atlaišanas galamērķis. Agrāk daudzas kultūras piešķīra ievērojamu kaunu par bērnu radīšanu ārpus laulības valsts. Tas nenozīmē, ka tas bija neparasts notikums, taču tas nozīmēja, ka daudzi cilvēki centās paslēpt šos bērnus no redzesloka vai arī izdarīja izvēli no viņiem atteikties. Jurisdikcijās tika pieņemti lēmumi par to, kā likumīgi nodot dabiskus bērnus, un dažādu reģionu likumi noteica arī dabisko vecāku pienākumus pret bērniem, kas var svārstīties no juridiskās atbildības neesamības līdz ievērojamām finansiālām un aprūpes prasībām.

Daudzās mūsdienu sabiedrībās šīs atšķirības un ar to saistītie morāles spriedumi, kas tiek uzspiesti par dabisko bērnu izcelsmi, lielā mērā ir novērsti. Tiesas joprojām nosaka, kā rīkoties ar adopciju, taču par bērnu, kas dzimis laulībā vai ārpus laulības, bieži vien ir juridiski atbildīgi abi vecāki. Praktiski visi apgabali dod vecākiem tiesības atteikties no šīs atbildības, ja viņi to vēlas. Ideja izmantot “dabiskos bērnus” kā eifēmismu ārlaulības bērniem noteikti ir novecojusi, lai gan dažos juridiskajos procesos to joprojām var izmantot.

Pat neleģitimitātes apraksts vairs netiek izmantots tā iespējamā negatīvā un diskriminējošā pieskāriena dēļ. Valstis ar spēcīgām civiltiesību platformām ir veltījušas ievērojamas pūles, lai izveidotu likumus, kas nav diskriminējoši bērniem, pamatojoties uz viņu dzimšanas apstākļiem. No otras puses, tiesas joprojām var izmantot šo terminu, lai izteiktu bioloģiskās attiecības starp vecākiem un bērniem. Tas ir nepieciešams, ja ģimenes struktūras kļūst sarežģītākas un ietver pabērnus, adoptētāju ģimenes, audžuģimenes vai citus.

Agrāk viena no diskriminējošākajām nostādnēm daudzos tiesību kodeksos bija tāda, ka ārlaulības bērniem bija mazāk tiesību uz mantojumu nekā viņu “likumīgajiem” brāļiem un māsām. Likumi par to sāka mainīties 20. gadsimta sākumā, taču noteiktas tiesības joprojām tiek piešķirtas tikai likumīgajiem mantiniekiem, pat ļoti modernās valstīs. Pašlaik karalienes Elizabetes II nelikumīgajam mantiniekam būtu mazāk tiesību ieņemt troni nekā lielākajai daļai likumīgo mantinieku.