Kas ir degvielas sadedzināšana?

Degvielas sadegšana, kas pazīstama arī kā kurināmā sadedzināšana, ir process, kurā degviela tiek patērēta eksotermiskā ķīmiskā reakcijā, kas izdala daudz siltuma un gaismas. Parasti degviela ir ogļūdeņradis, kas reaģē ar skābekli gaisā. Lai izraisītu šādu reakciju, ir nepieciešams ievērojams siltumenerģijas daudzums.
Galvenais kurināmā sadedzināšanas izmantojums ir enerģija. Enerģijas ražošanai visbiežāk izmantotais kurināmais ir fosilais kurināmais, ko veido senas, sadalītas organiskās vielas. Nafta, ogles un dabasgāze ir trīs no visizplatītākajiem fosilā kurināmā veidiem, ko izmanto degvielas sadegšanas reakcijās. Šo kurināmo sadedzināšanas laikā iegūto enerģiju var izmantot, lai darbinātu jebko, sākot no automašīnām un beidzot ar sadzīves tehniku.

Viens no sākotnējiem izaicinājumiem, izmantojot kurināmā sadedzināšanu enerģijas iegūšanai, bija šādas sadegšanas nestabilitāte. Ugunsgrēks, kā zināms, mēdz būt neparedzams un bieži vardarbīgs. Tās izmantošana enerģijas iegūšanai bija grūts process. Ierīces, piemēram, modernas degvielas sprauslas, nodrošina, ka vardarbīgās reakcijas paliek kontrolētas un vismaz salīdzinoši efektīvas, nodrošinot drošību un konsekventu enerģijas piegādi.

Kurināmā sadedzināšanai var izmantot cieto, šķidro un gāzveida kurināmo, no kuriem lielākā daļa ir ogļūdeņraži. Cietais kurināmais deg trīs fāzēs. Priekšsildīšanas stadijā to temperatūra paaugstinās, līdz tie sasniedz uzliesmošanas temperatūru un sāk izdalīt uzliesmojošas gāzes. Nākamā ir destilācijas fāze; šajā fāzē no cietās vielas izdalītās gāzes deg, bieži ir redzamas liesmas un izdalās liels siltuma daudzums. Pēdējais posms ir ogles fāze, kurā cietā viela nesatur pietiekami daudz viegli uzliesmojošas gāzes, lai tā pastāvīgi degtu, tāpēc tā vienkārši kvēlo un gruzd.

Šķidrā degviela mēdz degt tikai gāzveida fāzē. Tos karsē, līdz tie sāk iztvaikot, un tvaiki aizdegas. Gāzes mēdz ātri un viegli sadegt, jo tās jau ir sprieguma stāvoklī, un to daļiņas atrodas tālu viena no otras, ļaujot tām sajaukties ar skābekli un viegli reaģēt.

Degvielas sadedzināšana, īpaši ar fosilo kurināmo, parasti rada ievērojamu CO2 daudzumu. Jo īpaši ogles tiek uzskatītas par “netīro” degvielu, jo tās izdala atmosfērā kaitīgo gāzu daudzumu. Tā kā enerģijas ražošanai ir nepieciešams plaši sadedzināt kurināmo, atmosfērā tiek izdalīts daudz CO2. Daudzi baidās, ka tas var izraisīt plašu globālo sasilšanu. Tāpēc daudzi cenšas darīt visu iespējamo, lai veicinātu enerģijas taupīšanu un dzīvotu daudz tīrāk un mazāk prasīgi pēc enerģijas un degvielas.