Kas ir diaspora?

Termins “diaspora” tiek lietots, lai apzīmētu reliģisko vai etnisko grupu piespiedu vai brīvprātīgu izkliedi no savām dzimtenēm. Šo vārdu lieto arī, lai apzīmētu šos cilvēkus kā kolektīvu grupu un kopienu. Cilvēces vēsture ir iekļāvusi vairākas diasporas, un daži vēsturnieki ir izvirzījuši šo fenomenu par pētījumu centrā. Izraušana no dzimtās zemes un kultūras var būt milzīgs notikums indivīda un viņa kultūras dzīvē, tāpēc diasporu izpēte ir ļoti svarīga.

Vārds cēlies no sengrieķu termina, kas nozīmē “izkaisīt vai sēt sēklas”. Diasporu atšķir vairākas lietas. Pirmā ir ideja, ka diasporas locekļi aizbrauc kopā vai īsā laika periodā, nevis lēnām izplūst no dzimtenēm. Kā grupa indivīdi apmetas jaunā vietā, saglabājot saikni viens ar otru, savu kultūru un dzimteni. Atšķirībā no dažiem migrantiem, diasporas locekļi saglabā kultūras un reliģiskās tradīcijas un cenšas saglabāt savu kultūru.

Daži zinātnieki šo terminu lieto īpaši saistībā ar ebreju diasporu, kas aizsākās 600. gadā pirms mūsu ēras. Ebreju tauta bieži tiek izmantota arī kā klasisks diasporas piemērs, jo viņi ir pārcēlušies vairākkārt, ne vienmēr brīvprātīgi. Tomēr, neskatoties uz vairākām pārcelšanās vietām un dažādām grūtībām, ebreju diaspora ir saglabājusi spēcīgu kopības sajūtu, saikni ar Svēto zemi un kultūras tradīcijas.

Šis jēdziens tiek izmantots arī diskusijā par Āfrikas diasporu, kas, varētu teikt, sākās ar afrikāņu paverdzināšanu un tai sekojošo eiropiešu pārvietošanu. Indiāņi sevi dēvē arī par diasporu, runājot par viņu piespiedu pārvietošanu rezervātos un mēģinājumiem novērst savas kultūras atšķaidīšanu vai absorbciju. Vēstures gaitā ir dokumentētas daudzas diasporas, kuru cēloņi ir no dabas katastrofām līdz pašpilnveidošanās centieniem.

Cilvēkiem ar jauktu izcelsmi ideja par spēcīgu saikni ar dzimteni var šķist nedaudz neaptverama. Tomēr daudziem diasporas locekļiem šīs saiknes saglabāšana vairākās paaudzēs un dažādās vietās ir ļoti svarīga viņu identitātei. Diasporas locekļi mēdz apvienoties lielākā kopienā, bieži vien pieņemot konservatīvas vērtības, lai saglabātu savu kultūru, un ieaudzinot bērniem ideālus par savu dzimteni. Viņi var mācīt saviem bērniem dzimtenes valodu, gatavot tradicionālos ēdienus, piekopt etnisko reliģiju vai ģērbties tā, lai tie atšķirtos no viņu adoptētās valsts locekļiem. Daudzi diasporas pārstāvji arī cer kādreiz atgriezties savās dzimtenēs, lai apmeklētu, ja ne dzīvotu uz pastāvīgu dzīvi.