Kas ir drūzi?

Druzi ir reliģiska grupa, ko daži uzskata par musulmaņiem, bet lielākā daļa lielāko islāma atzaru uzskata par pilnīgi atšķirīgiem. Viena no galvenajām atšķirībām starp šo grupu un citām islāma atzariem ir tāda, ka drūzi uzskata, ka kalifs al-Hakim bi-Amr Allah ir Dieva izpausme, un tic, ka viņš atgriezīsies kā Mahdi izpirkējs.

Daudzi drūzi uzskata sevi par daļu no aizraujoša Bībeles stāstījuma, saista viņus ar Mozus sievastēvu. Lai gan Mozus sievastēvs Jetro vai Šoaibs pats nebija ebrejs, viņš palīdzēja Mozus ebrejiem un pieņēma Vienoto Mozus Dievu, pirms atgriezās pie savas kenītu tautas. Daudzi drūzi sevi uzskata par Jetro pēcnācējiem, un bieži vien uz šī pamata tiek uzsākta brīva sadarbība ar ebrejiem.

11. gadsimtā islāma islāma atzara sludinātājs Muhameds bin Ismails Naštakins ad-Darazi sāka mācīt, ka al-Hakims ir dievišķs. Galu galā kalifs pārmeta ad-Darazi, un viņš pazuda. Viņa ideoloģiskais pēctecis bija Hamza ibn-‘Ali ibn-Ahmads, kurš turpināja sludināt al-Hakima dievišķību un galu galā izveidoja drūzus. Tā vietā, lai masveidā pievērstu cilvēkus, viņi mēģināja izveidot musulmaņu vienotību, savienojot tos ar līdzīgiem uzskatiem, nevis izceļot viņu atšķirības.

Kad al-Hakims pazuda, drūzi turpināja mācīt savu dievišķību, izsakot domu, ka Dievs viņu ir bloķējis, gatavojoties atgriezties kā Mahdi, un tajā laikā viņš atsvaidzinās un izpirks islāmu. Pēc tam viņi lielāko uzmanību pievērsa islāma stiprināšanai. Saskaroties ar zināmām vajāšanām, drūzi praktizēja taqiyya, kurā viņi varēja slēpt savus uzskatus, lai integrētos ar dažādām grupām, vienlaikus turpinot savu reliģisko praksi slepenībā.

Nākamos gadsimtus Druze turpināja darboties, galvenokārt zem vispārējās iedzīvotāju radara. Dažādos vēstures laikos citi islāma atzari tos ir uzskatījuši par ķecerīgiem un attiecīgi vajāti. Tajā pašā laikā drūzi dažkārt ir nonākuši konfliktā ar kristiešiem, kuriem ir tie paši reģioni, īpaši ar maronītu kristiešiem Libānā.

Druziem ir oficiāls statuss Izraēlā, Libānā un Sīrijā, kur tos pārvalda savas reliģiskās tiesas. Izraēlā viņi ieņem nedaudz unikālu vietu. Pēc kopienas līderu lūguma viņi oficiāli netiek atzīti par arābu grupu, un tā vietā tiek uzskatīti par atšķirīgiem. Druzi dienē Izraēlas armijā, un liela daļa kalpo kā politiķi. Liela daļa viņu īpašā amata Izraēlā ir rezultāts tam, ko dažkārt dēvē par Asins paktu, atsaucoties uz daudzajiem drūziem, kuri ir karojuši un gājuši bojā Izraēlas karos kopš nācijas izveidošanas.
Lielākā daļa drūzu ir sekulāri, un tiem ir maz vai nav nekādas saistības ar reliģisko locekļu uzskatiem. Reliģiskie drūzi veido tikai aptuveni vienu piekto daļu no visiem iedzīvotājiem, un viņi valkā atšķirīgus apģērbus. Laulības starp drūziem un nedruziem nav ieteicamas pat laicīgo iedzīvotāju vidū, un visai grupai ir tendence turēt sevi zināmā attālumā no populācijām, kurās viņi pastāv.