Kas ir dubultpilsonis?

Dubultais pilsonis ir persona, kas ir divu valstu likumīgs pilsonis. Ir arī iespējams, ka kādam ir vairākas pilsonības, kas nozīmē, ka viņš vai viņa ir trīs vai vairāku valstu pilsonis, lai gan tas notiek salīdzinoši reti. Kā varētu iedomāties, dubultpilsonībai ir gan priekšrocības, gan trūkumi.
Dažos gadījumos kāds kļūst par dubultpilsoni bez lielas izvēles šajā jautājumā. Piemēram, kāds, kurš dzimis Kanādā vecākiem ar Amerikas Savienoto Valstu pilsonību, kļūs par dubultpilsoni, jo ASV piedāvā pilsonību cilvēkiem, izmantojot jus sanguinis, “asins tiesības”, un Kanāda piedāvā pilsonību, pamatojoties uz jus solis, “augsnes tiesības”. Dubultā pilsonība kādam dod tiesības uz visām pilsonības tiesībām abās valstīs, taču tā nes arī pienākumus.

Piemēram, dažos gadījumos dubultpilsonim var tikt prasīts maksāt nodokļus abās valstīs. Dubultie pilsoņi ir arī parādā savu uzticību abām valstīm, kurām viņi pieder, un viņiem, iespējams, būs jāpilda pienākumi, piemēram, militārais dienests. Gadījumā, ja starp abām tautām sāksies karš, dubultpilsonis var nonākt neērtā situācijā; šādā situācijā parasti tiek sagaidīts, ka dubultpilsonis atsakās no pilsonības kādā no valstīm.

Arī naturalizācijas kārtībā ir iespējams kļūt par dubultpilsoni. Piemēram, Kanādas pilsonis varētu pārcelties uz Vāciju un iziet Vācijas naturalizācijas procesu. Procesa beigās viņš vai viņa kļūtu par dubultpilsoni. Valstīs, kuras neatzīst dubultpilsonību, naturalizētajiem pilsoņiem tiks lūgts atteikties no pilsonības savās izcelsmes valstīs, pirms viņi tiks uzņemti kā pilntiesīgi pilsoņi. Tādas valsts pilsoņiem, kura neatzīst dubultpilsonību, ir jāapzinās, ka naturalizējoties citā valstī, viņi zaudēs savas izcelsmes valsts pilsonību.

Vairākas valstis, tostarp ASV, raugās pret dubultpilsonību, taču tās to atzīst, un ASV valdības aģenti nevar piespiest ārvalstu pilsoņus atteikties no dubultpilsonības, pretēji plaši izplatītam uzskatam. Citas tautas atzīst, ka ir iespējams būt par dubultpilsoni, taču tās izturas pret dubultpilsoņiem tikai kā pret saviem pilsoņiem. Tas nozīmē, ka personu, kurai ir dubultpilsonība, viena valdība nevar aizsargāt, ja tā atrodas citas valsts jurisdikcijā; piemēram, iepriekš minētais Kanādas-Vācijas pilsonis, atrodoties Vācijā, nevarēja vērsties Kanādas vēstniecībā pēc palīdzības.