Kas ir frekvenču tabula?

Biežuma tabula ir sakārtots vienumu vai vērtību skaits. Vienkāršākajā formā biežuma tabula parāda, cik bieži katra konkrētā vērtība notiek datu kopā. Neapstrādātie dati tiek sakārtoti klasēs un tiek skaitīti, lai parādītu, cik no katras klases pastāv neapstrādātajos datos. Šīs tabulas bieži ir noderīgas, lai atrastu pamata statistikas informāciju par datu kopu.

Ja neapstrādātajā datu kopā ir tikai dažas vērtības, parasti pietiek ar vienkāršu biežuma tabulu. Dažas datu kopas ir pārāk lielas vai nesakārtotas, lai apstrādātu tabulu ar rokām, un var būt nepieciešama kalkulatora vai datora palīdzība. Parasti vienkāršas biežuma tabulas sastāv no trim kolonnām, ko izmanto, lai izsekotu kategorijām, kas pazīstamas kā atzīme, sakritība un biežums.

Atzīmju kolonnā parasti ir uzskaitītas visas iespējamās datu kopas klases. Piemēram, ja kāds apmetīs monētu 30 reizes, viņam datu kopā būtu 30 vērtības, bet tikai divas klases — galvas un astes. Savukārt, ja trīs cilvēki veikalā iegūtu desertu ar 25 dažādām saldējuma garšām, datu kopā būtu trīs vērtības un 25 iespējamās klases.

Ar lielākām datu kopām biežuma tabulas izveides process parasti prasa neapstrādātus datus sakārtot grupās vai diapazonos, ko sauc par klases intervāliem. Tas var būt noderīgi, strādājot ar skaitļu vērtībām. Piemēram, ja datu kopas mazākais skaitlis ir viens un lielākais skaitlis ir 300, atzīmju kolonnu var sadalīt sešos klašu intervālos, sākot ar 50-51, 100-101, 150-XNUMX un tā tālāk.

Pēc tam organizētie dati parasti tiek skaitīti, lai noteiktu, cik reižu katra klase parādās datu kopā. Vienkāršā biežuma tabulā to parasti panāk, ar roku atzīmējot atbilstības kolonnu blakus klases rindai vienu reizi katrai vērtībai vai skaitīšanai. Sarežģītākā datu kopā neapstrādātie dati bieži tiek ievadīti datorā vai kalkulatorā, nevis tiek apkopoti ar roku.

Trešā biežuma tabulas kolonna ir biežuma kolonna. Šeit ir norādīts katras klases sastopamības biežums. Skaitļi šajā slejā nav neapstrādātu datu vērtības, bet gan katras klases reižu skaits datu kopā. Šī kolonna bieži tiek veidota kā diagramma vai sektoru diagramma, lai parādītu vērtības vizuāli interesantākā veidā.
Biežuma tabulas var būt noderīgas, lai atklātu dažus pamata statistikas datus par neapstrādātu datu kopu. Tie var parādīt jebkurus režīmus vai vērtības, kas datos parādās visbiežāk. Šīs tabulas var būt noderīgas arī vidējās vai vidējās vērtības atrašanai, jo dati bieži tiek sakārtoti atzīmes kolonnā pēc lieluma.

Lai noteiktu datu sadalījumu, var izmantot arī biežuma tabulu. Šī iemesla dēļ tās bieži sauc par frekvences sadalījuma tabulām. Tabulā var arī parādīt, vai datiem ir centrālā tendence, ko var vizuāli attēlot ar augstākām frekvencēm, kas sagrupētas tabulas centrā. Tas var arī parādīt datu izkliedi visās klasēs, ko sauc arī par tā mainīgumu.