Kas ir glikola dehidratācija?

Glikola dehidratācija ir process, ko izmanto dabasgāzes attīrīšanā. Tas ir paredzēts, lai palīdzētu noņemt lieko ūdeni no neapstrādātas dabasgāzes, lai padarītu to piemērotu transportēšanai pa dabasgāzes cauruļvadiem un lietošanai patērētājiem. Kopumā var izmantot vienu no trim glikola veidiem, kuriem visiem ir līdzīgas īpašības un tie parasti darbojas līdzīgās sistēmās.
Kad dabasgāze tiek pievadīta no pazemes akām, tā bieži satur daudzas vielas papildus metānam, kas parasti ir saistīts ar komerciālas dabasgāzi. Šādas vielas, ko bieži sauc par piesārņotājiem, var ietvert tādas lietas kā etāns, propāns, slāpeklis un ūdens. Lielākā daļa piesārņotāju parasti ir jānoņem, pirms dabasgāzi var transportēt prom no sākotnējām akām un pārdot patērētājiem.

Ir vairākas dažādas piesārņotāju noņemšanas metodes, tostarp vairākas ūdens un ūdens tvaiku noņemšanas metodes. Viena no visizplatītākajām ūdens tvaiku noņemšanas metodēm ir glikola dehidratācija. Šī procesa pirmais posms parasti notiek kontrakcijas tornī. Šeit neapstrādāta dabasgāze parasti tiek virzīta uz augšu caur šķidrām glikola molekulām, kas pieķeras ūdens tvaiku molekulām un pēc tam nogrimst aparāta apakšā. No ūdens nesaturošā dabasgāze parasti turpina celties augšup caur darbuzņēmēja torni un nākamajam dekontaminācijas procesam.

Kopumā ar ūdeni noslogotās glikola molekulas, kas nogrimst glikola dehidratācijas kontrakcijas torņa apakšā, netiek vienkārši izmestas. Tā vietā tie parasti tiek izņemti no torņa un pārstrādāti. Lai pārstrādātu ar ūdeni piesātinātu glikolu, šķīdumu parasti uzkarsē virs 212 grādiem pēc Fārenheita (100 grādiem pēc Celsija), lai novārītu ūdeni, atstājot tikai glikolu, kas nevārās līdz daudz augstākai temperatūrai. Pēc tam šo attīrīto glikolu bieži izmanto tajā pašā darbuzņēmēja torņa procesā, kas aprakstīts iepriekš.

Glikola dehidratācijas procesā var izmantot vairākus glikola veidus. Viens no visizplatītākajiem veidiem ir trietilēnglikols, kuram ir viens no augstākajiem viršanas punktiem, kas parasti atvieglo ūdens tvaiku noņemšanu un atkārtotu izmantošanu. Citas formas, ko var izmantot glikola dehidratācijai, ir dietilēnglikols un tetraetilēnglikols. Dietilēnglikols parasti ir lētāks nekā trietilēnglikols, taču to parasti izmanto retāk, jo dehidratācijas procesā vairāk tā pazūd. Un otrādi, tetraetilēnglikola zudums parasti ir mazāks nekā trietilēnglikola vai dietilēnglikola zudums, taču tā augstākās sākotnējās izmaksas parasti padara to par retāk izmantotu iespēju.