Kas ir hadīts?

Hadith ir pravieša Muhameda paziņojumu un darbību kopums kopā ar viņa pavadoņu paziņojumiem un darbībām. Tiek uzskatīts, ka tie ir vākti, sākot 150 gadus pēc Muhameda nāves 632. gadā pēc mūsu ēras, un tas ir islāma vai šariata tiesību judikatūras pamats. Lai sāktu izprast islāmu, ir jāsaprot, kuras daļas veido hadītu, kā tas tiek klasificēts un kā tas tiek leģitimēts, lai veidotu šariatu.

Haditam ir divas daļas. Pirmā daļa ir matn, kas ir Muhameda un viņa pavadoņu izteikumu un darbību specifiskais saturs jeb teksts. Otrā daļa ir isnad, kas ir ieraksts par raidītāju ķēdi līdz pat Muhamedam, līdzīgi kā ciltskoks. Lai gan isnadam, kurā ir Muhameda asins līnija, ir lielāks svars, nav jābūt radniecīgam ar Muhamedu, lai tas būtu raidītājs.

Musulmaņi klasificē hadītus četrās dažādās kategorijās. Pirmās trīs kategorijas attiecas tieši uz Muhamedu. Awl ir Muhameda paziņojumu pārraide, it īpaši Muhameda darbu vai darbību pārraide, un taqrir ir pravieša pavadoņu vai citu personu darbības vai darbi, kurus Muhameds ir apstiprinājis. Ceturtā klasifikācijas kategorija ir qudsi, kas ir pravieša vārdi, kurus iedvesmojis Allāhs un kas nav ierakstīti Korānā.

Kad hadīss tiek pakļauts kritiskai analīzei, tas kļūst autentisks, nodrošinot šariata leģitimitāti, piedāvājot juridiskus pierādījumus. Process sākas, kad musulmaņu zinātnieki pabeidz rūpīgu isnada pārbaudi. Viņi meklē informāciju par raidītājiem un pārraidēm un pēta matnu vēsturiskā kontekstā. Kad analīze ir pabeigta, hadīsam tiek piešķirts vērtējums kā sahih (autentisks), hasan (labs), da’if (vājš) un mawdu vai batil (kalts). Ja tiek konstatēts, ka hadīss ir sahihs vai hasans, tas ir pieņemams kā šariats.

Papildus tam, ka tiek piedāvāts juridisks pierādījums šariatam, hadīsa autentifikācija un interpretācija ir būtiski ietekmējusi dažādas islāma sektas. Katra islāma sekta uzskata dažādas kolekcijas par likumīgām. Viņi izlemj, kuriem teicieniem uzticēties un kuri ir neuzticami. Hadīts tiek pārbaudīts arī pret Korānu, un visi apgalvojumi, kas ir pretrunā ar Korānu, tiek izmesti.

Musulmaņi uzskata Korānu par Allāha Dievišķo Vārdu, un tas islāmā ir pāri visam. Hadith ir otrajā vietā, jo ticīgie uzticas Muhameda vārdiem un darbiem, tāpēc tas palīdz papildināt un precizēt Korānu. Tas nodrošina musulmaņiem logu, kurā var aplūkot pravieša dzīvesveidu un piedāvāt piemērus tam, ko viņš darīja vai teica, lai viņi varētu sekot viņa pēdās.