Kas ir iesaistīts Kongresa vēlēšanās?

Kongresa vēlēšanas, kas notiek reizi divos gados, ir līdzeklis, lai noteiktu, kurš darbojas ASV valdības likumdošanas atzarā. Likumdevēja vara jeb Kongress sastāv no divām palātām — Pārstāvju palātas un Senāta. Katrai mājai ir sava vēlēšanu procedūra.
Kongresa vēlēšanas notiek katrā pāra gadā. Pārstāvju palātas locekļi strādā divus gadus. Rezultātā katrās Kongresa vēlēšanās tiek pārvēlēti visi 435 parlamenta locekļi. Katrs loceklis tiek ievēlēts, lai pārstāvētu noteiktu Kongresa apgabalu. Rajonu skaits štatā atšķiras atkarībā no štata iedzīvotāju skaita.

Atšķirībā no Pārstāvju palātas locekļiem, senatori strādā sešus gadus. Rezultātā tikai aptuveni viena trešdaļa no 100 senatoriem kandidē uz pārvēlēšanu jebkurās Kongresa vēlēšanās. Katrā štatā ir tikai divi senatori, un tikai viens no štata senatoriem kandidēs jebkurās Kongresa vēlēšanās. Atšķirībā no pārstāvjiem, kas apkalpo noteiktu rajonu, senatori kalpo par visu valsti. Tādējādi Senāta vēlēšanas notiek štata mērogā.

Pirms ASV konstitūcijas 17. grozījuma pieņemšanas 1913. gadā senatoru ievēlēšanas procedūras dažādos štatos bija atšķirīgas. Konstitūcija noteica, ka senatorus izvēlas štata likumdevēji, taču daudzi štatu likumdevēji nolēma atļaut senatorus izvēlēties tautas balsojumā. Pēc grozījumiem senatoru ievēlēšana kļuva par daļu no lielākajām Kongresa vēlēšanām.

Gan senatori, gan pārstāvji tagad tiek ievēlēti tautas balsojumā. Lielākajā daļā štatu tiek ievēlēts tas, kurš kandidāts iegūst vairāku balsu skaitu. Tas nozīmē, ka dažos štatos, lai uzvarētu Kongresa vēlēšanās, kandidātam nav jāiegūst lielākās daļas vēlētāju balsis. Viņš vai viņa vienkārši ir ieguvis lielāko balsu skaitu no jebkura kandidāta. Tomēr, ja neviens kandidāts neiegūst skaidru vairākumu, daudzi štati ierosina vēlēšanas, kurās viens pret otru startē labākie kandidāti.

Kongresa vēlēšanas lielākajā daļā štatu notiek pēc vienādām vai līdzīgām procedūrām. Partija parasti izvirza savu pašreizējo vadītāju, ja partija ir amatā; pretējā gadījumā kandidātu izvēlas partijas priekšvēlēšanās vai partijas konvents. Lielākajā daļā apgabalu un štatu galvenās partijas ir Republikāņu un Demokrātu partijas, taču citas var tikt iekļautas vēlēšanu biļetenā, ja tās atbilst tam. Balsošanas biļetenu iekļaušanas noteikumi dažādās valstīs atšķiras. Kad kandidāti ir atlasīti, viņu vārdi tiek uzskaitīti vēlēšanu biļetenā, ļaujot vēlētājiem vēlēšanu dienā izvēlēties sev vēlamo kandidātu.