Kas ir institucionālais investors?

Institucionālais ieguldītājs (II) ir liela struktūra, kurai ir piekļuve ievērojamam līdzekļu kopumam, ko izmanto ieguldījumiem. Institucionālie investori veic ieguldījumus citu vārdā, un tie ir galvenais spēks tirgū, veidojot vairāk nekā 70% no darījumiem jebkurā konkrētā dienā lielākajā daļā finanšu tirgu. Cieši saistīts jēdziens ir ārvalstu institucionālais investors (FII), uzņēmums, kas veic ieguldījumus ārvalstu finanšu tirgū, kā tas ir Lielbritānijas institucionālā investora gadījumā, kas investē Indijā.

Investīciju bankas, brokeru mājas, kopfondi, apdrošināšanas sabiedrības, koledžu fondi, pensiju fondi un riska ieguldījumu fondi ir institucionālo investoru piemēri. Šīs organizācijas apvieno finansiālās iemaksas no liela skaita cilvēku, veicot ieguldījumus tirgū to cilvēku vārdā, kuri ir iemaksājuši fondā. Piemēram, pensiju fonds iekasē iemaksas no darbiniekiem un arodbiedrības biedriem un iegulda tās kopā. Ieguldījumu izvēli nosaka ieguldījumu sabiedrības darbinieki, un šie darbinieki izmanto dažādas prasmes, lai noteiktu, kā un kad līdzekļi jāiegulda.

Ievērojama finansiālā nodrošinājuma priekšrocība ir tā, ka institucionālais investors var izveidot ļoti daudzveidīgu portfeli, kas stiprinās tā finansiālo stāvokli. Tā kā šie investori nodarbojas ar lielām naudas summām, viņi arī saņem preferenciālu režīmu un var pretendēt uz īpašām likmēm, kuras nav pieejamas plašai sabiedrībai. Institucionālajiem investoriem var būt arī milzīga ietekme uz tirgu un atsevišķu uzņēmumu maksātspēju, jo tiem ir tik liela finansiālā vara.

Finanšu noteikumi institucionālajiem investoriem tiek piemēroti atšķirīgi nekā citiem tirgus dalībniekiem. Parasti uz tiem attiecas mazāks regulējums, un tie nav tik aizsargāti kā patērētāji. Regulatīvā aizsardzība tiek uzskatīta par mazāk nepieciešamu, jo institucionālajiem investoriem ir jākontrolē sevi un saprātīgi jāpārvalda savi ieguldījumi, lai gan šo regulējuma pieeju ne vienmēr ir izmantojuši visi, kas saistīti ar finanšu tirgiem.

Cilvēkiem, kuriem nav pieredzes tirgū, darbs ar institucionālo investoru var radīt labāku ieguldījumu atdevi, nekā ieguldot neatkarīgi. Institucionālie investori aizsargā savus klientus no tirgus kaprīzēm un dažkārt var gūt ļoti augstu peļņu. Tomēr ieguldījumu kontroles trūkums nozīmē arī to, ka patērētāji nevarēs noteikt savu ieguldījumu virzienu, un tas var viņus pakļaut riskam, ja uzņēmumi, kas veic ieguldījumus to vārdā, nespēs noteikt tirgus tendences.