Kas ir IR spektra datu bāze?

Infrasarkanā jeb IR spektra datu bāze satur informāciju par reakciju starp infrasarkano gaismu un neorganiskām un organiskām vielām. Molekulas dažādās pakāpēs absorbē infrasarkano gaismu atkarībā no to vispārējās struktūras. Izmantojot spektroskopiju, pētnieki attēlo šos rezultātus un iesniedz tos IR spektra datubāzē. Ķīmiķi, kriminālistikas speciālisti un pētnieki bieži pārbauda nezināmas vielas un salīdzina rezultātus ar datubāzi, kā rezultātā tiek iegūta pozitīva identifikācija.

Salīdzinot ar redzamās gaismas spektru, infrasarkanajai gaismai ir garāks viļņa garums un zemāka frekvence. Zinātnieki sīkāk sadala spektru trīs daļās: tuvākajā, vidējā un tālajā. Molekulas pastāvīgi kustas un vibrē. Ja tiek pakļautas infrasarkanā starojuma iedarbībai, molekulu daļas var absorbēt gaismu, ja elektriskās frekvences atbilst infrasarkanā spektra frekvencēm. Spektroskopija mēra absorbcijas līmeņus un parāda rezultātus interpretācijas grafikā.

Diagrammas horizontālā līnija attēlo frekvences infrasarkanajā spektrā. Vertikālā ass apzīmē pārraidītās gaismas procentuālo daudzumu. Neabsorbcija parādās kā līnija, kas iet horizontāli pāri diagrammas augšdaļai, attēlojot 100 procentus no stara. Kad savienojumi vai vielas absorbē gaismu, molekulas vibrē. Zinātnieki sauc īpašās molekulu kustības ar tādiem terminiem kā šūpošana, šķērēšana un stiepšana.

Šīs kustības grafikā parādās kā līnija, kas krīt uz leju, radot apgrieztas virsotnes, kas apstājas pie atlikušās infrasarkanās gaismas procentuālā līmeņa. Zinātnieki šīs virsotnes un ielejas sauc par joslām. Joslu garums un platums ir atkarīgs no absorbcijas ātruma, intensitātes un attēlotās kustības veida. Dažādi savienojumi parāda šai vielai unikālas joslas, kas darbojas kā pirkstu nospiedums identifikācijai. IR spektra datu bāze satur šo pārbaudīto savienojumu joslu grafikus.

Pārbaudot nezināmas vielas, IR spektra datubāze, kas atrodas spektroskopos, parasti salīdzina testa rezultātus ar zināmajiem datiem un identificē vielas sastāvā esošos savienojumus. IR spektra datu bāze ir noderīga arī aizdomīgu vielu, tostarp alkohola, klātbūtnes apstiprināšanai. Tiesu medicīnas zinātnieki regulāri izmanto infrasarkano staru spektroskopiju un IR datu bāzes, lai identificētu zāles, šķiedras un krāsu paraugus. Analizējot miruša cilvēka kaulu šūnas, izmantojot IR tehnoloģiju, tiesu medicīnas speciālisti var noteikt nāves laiku.

Farmācijas nozares bieži atsaucas uz IR spektra datu bāzi, lai noteiktu bezrecepšu piedevās esošo ārstniecības augu veidu un tīrību. Bioloģijas pētnieki pieprasa informāciju, nosakot piesārņojošo vielu klātbūtni vidē. Izmantojot spektroskopiju un IR spektra datu bāzi, analītiķi bieži nosaka gāzu, šķidrumu un cietvielu identitāti.