Kas ir komunikācijas etnogrāfija?

Komunikācijas etnogrāfija ir akadēmisks studiju virziens, ko pētnieki pirmo reizi konceptualizēja kā sociolingvistikas nozari 1950. gadsimta 1960. un XNUMX. gadu sākumā. Kā akadēmiska disciplīna tā pēta un analizē, kā valoda tiek izmantota kultūras vidē. Sākotnēji šī studiju nozare tika saukta par runāšanas etnogrāfiju, taču termins tika mainīts, lai šī joma varētu ietvert arī pētījumus abos komunikācijas neverbālajos aspektos. Tomēr lielākā daļa pētījumu, kas veikti šajā jomā, galvenokārt ir saistīti ar runāšanu, jo tas tiek uzskatīts par vadošo saziņas līdzekli.

Kā disciplīna, kas vismaz daļēji balstās uz valodniecību, komunikācijas etnogrāfijā ir nedaudz atšķirīgs skatījums uz komunikāciju un valodu nekā citām lingvistiskajām teorijām, piemēram, strukturālismam vai transformācijas gramatikai. Atšķirībā no šīm teorijām tās pamatprincips jeb teorija ir uzskats, ka konkrētas izteiksmes vai vokalizācijas nozīmi var saprast tikai saistībā ar runas notikumu vai kultūru, kurā tā ir iestrādāta. Uzskats par šo jomu ir tāds, ka komunikācija ir nepārtraukta informācijas plūsma, nevis atvienotu, atsevišķu ziņojumu apmaiņa vai pārraide. Komunikācija, nevis konkrētas valodas, nodrošina atskaites sistēmu, lai analizētu valodas vietu jebkurā konkrētā sabiedrībā vai kultūrā.

Nozares pētījumi ir vērsti uz atsevišķām runas kopienām, kas ir cilvēku kopas, kas saziņai izmanto kopīgas zīmes. Komunikācijas etnogrāfiju jo īpaši interesē tas, kā komunikācija runas kopienā tiek organizēta dažādās komunikācijas notikumu sistēmās un kā tās mijiedarbojas ar citām kultūras sistēmām. Tas meklē atbildi uz pamatjautājumu par to, kas runātājam jāzina, lai pareizi un atbilstoši sazinātos noteiktā runas kopienā, un kā runātājs to iemācās darīt.

Pētnieks var analizēt dažādas runas situācijas, piemēram, ceremonijas vai runas notikumus, piemēram, sprediķus, sveicienus vai komplimentus, lai noteiktu, kā to struktūra un saturs ir kulturāli noteikts. Neatkarīgi no pētījuma tēmas komunikācijas etnogrāfijā pētnieki koncentrējas uz runas kopienu. Viņi pēta tik dažādas runas kopienas kā Āfrikas cilšu grupas vai cilvēki augsti industrializētās sabiedrībās. Šāda kopiena pat varētu būt vietnes vai ziņojumu dēļa lietotāji, ja viņiem ir kopīgi noteikumi par sarunām vienam ar otru tiešsaistē.