Kas ir pamata mijmaiņas darījums?

Ja ieguldītājs tirgo divus dažādus mainīgus finanšu instrumentus ar divām dažādām likmēm vai termiņiem, viņš saskaras ar risku, ko rada abu finanšu instrumentu cenu svārstības. Cenu svārstības varētu radīt peļņu, bet arī radīt zaudējumus. Pamata mijmaiņas process novērš nenoteiktību no situācijas. Investors paraksta pamata mijmaiņas līgumu ar citu pusi, lai apmainītu naudas plūsmu ar vienu mainīgu likmi pret naudas plūsmu ar citu mainīgu likmi, tāpēc viņam vai viņai ir jārisina tikai viena mainīgā likme. Finanšu iestādes veic bāzes mijmaiņas darījumus ārpusbiržas (OTC) tirgū bez oficiālas biržas iestādes palīdzības.

Ir divu veidu bāzes mijmaiņas darījumi. Vienkāršā bāzes mijmaiņas darījumā ir iekļauta tikai viena valūta, savukārt starpvalūtu mijmaiņas darījumā ir iesaistītas divas valūtas. Vienkāršā pamata mijmaiņas darījumi ir biežāk sastopami, taču abiem mijmaiņas darījumiem ir līdzīgas koncepcijas.

Valdības aģentūras un finanšu iestādes veic bāzes mijmaiņas darījumus, kad tās aizņem un aizdod līdzekļus ar dažādām procentu likmēm. Piemēram, banka maksā saviem aizdevējiem pēc Londonas starpbanku piedāvājuma (LIBOR) likmes un saņem aizdevuma maksājumus pēc galvenās likmes. Bāzes mijmaiņas darījums novērš starpību starp bankas ienākumiem un izdevumiem, novēršot zaudējumu risku no procentu likmju izmaiņām.

Vienkāršs bāzes mijmaiņas darījums var ietvert to pašu mainīgo likmi ar dažādiem termiņiem. Piemēram, ieguldītājs A saņem maksājumus, pamatojoties uz trīs mēnešu LIBOR likmi, bet veic maksājumus pēc sešu mēnešu LIBOR likmes. Lai saskaņotu savas naudas plūsmas, viņš paraksta līgumu, lai nodotu savas ienākošās naudas plūsmas — tās, kuru pamatā ir trīs mēnešu LIBOR likme — pusei B apmaiņā pret naudas plūsmu saņemšanu, pamatojoties uz sešu mēnešu LIBOR likmi. Šādā līgumā ieguldītājs A maksātu pusei B ik pēc trim mēnešiem, bet puse B maksātu ieguldītājam A reizi sešos mēnešos. Pretējā gadījumā abas puses varētu maksāt tajos pašos datumos, investoram A uzkrājot divus maksājumus un maksājot ik pēc sešiem mēnešiem.

Cits bāzes mijmaiņas darījuma veids ir tāds, kas ietver divas valūtas. Daudznacionālas finanšu iestādes, kas strādā vairāk nekā vienu valūtu, parasti izmanto valūtas mijmaiņas darījumus, lai novērstu valūtas svārstību risku. Viņi izmanto starpvalūtu mijmaiņas darījumus, lai nodrošinātu atbilstošu likvīdas valūtas piegādi. Uzņēmums parakstīs pamata mijmaiņas līgumu, lai apmainītu likvīdu valūtu pret mazāk likvīdu.

Bāzes mijmaiņas darījumi ir visizplatītākie ASV, kur tiek izmantoti daži peldošie indeksi. Standarta ASV peldošie indeksi ietver komercpapīru (CP), LIBOR, prime un parādzīmes. Citām valstīm ir mazāk peldošo indeksu, un tās veic mazāk bāzes mijmaiņas darījumu.