Kas ir konkubīne?

Konkubīne ir sieviete, kura dzīvo kopā ar vīrieti laulībai līdzīgā situācijā, lai gan bez visām laulības privilēģijām. Šis termins var attiekties vienkārši uz sievieti, kura dzīvo kopā ar vīrieti, nebūdama precējusies, lai gan parasti tas īpaši attiecas uz līgumslēdzēju valsti, kas nosaka sievieti kā mazāku ģimenes locekli, kurā jau var būt citas sievas. Daudzām kultūrām ir sena konkubināciju un vairāku sievu vēsture, un šī prakse dažās pasaules daļās tiek izmantota arī mūsdienās.

Termins cēlies no latīņu prefiksa com-, kas nozīmē “ar” un cubara, “gulēt”. Gan senajiem grieķiem, gan romiešiem bija konkubīnes, un konkubīnes parādās arī kristiešu Bībelē. Šīs mazākās sievas bija plaši sastopamas arī Āzijā un Tuvajos Austrumos, un šādas attiecības joprojām var atrast dažos no šiem reģioniem, lai gan tās var būt ierobežotas ar likumu.

Parasti konkubīnes ir tikai vīriešiem ar augstu sociālo statusu. Papildu sievām ir vajadzīga lielāka bagātība, jo īpaši tāpēc, ka labi aprīkots paaugstina vīrieša sociālo statusu, bet acīmredzami novārtā atstāta sieviete viņu slikti atspoguļotu. Piemēram, daudziem Senajā Ķīnā bija savas mājas, kā arī daudzas vērtīgas mantas, tostarp elegants apģērbs un rotaslietas. Lai gan šīs sievietes nebaudīja mājsaimniecības pirmās sievas augsto statusu, viņas joprojām bija cieņas personības, un tādi galvenie dzīves notikumi kā dzemdības un nāve tika svinēti ar greznām ceremonijām.

Parasti konkubīnes bērni tiek atzīti par oficiāliem sievietes partnera pēcnācējiem, lai gan viņiem var nebūt pieejamas tādas pašas privilēģijas kā pirmās sievas bērniem. Sieviešu bērnus varētu apprecēt ar augsta ranga sabiedrības locekļiem, lai tie veidotu uzticību, vai arī viņus varētu turēt ģimenes lokā, lai kalpotu augstāka statusa sievām un bērniem. Bērnus vīriešus varētu mudināt kļūt par ierēdņiem vai ieņemt tirgotāju amatus. Tāpat kā viņu mātes, arī šie bērni tradicionāli būtu labi aprūpēti, jo viņi bija ģimenes vadītāja apgādājamie.

Konkubinācijas vēsture un tās juridiskais statuss ir diezgan sarežģīts. Kultūrās, kur šādas attiecības bija sociāli pieņemamas, sievietes statusu bieži noteica dažādi likumi un sociālie kodeksi. Šie kodeksi tika izstrādāti, lai padarītu skaidru sieviešu un viņu bērnu stāvokli, un dažos gadījumos likumi arī pasargāja viņus no acīmredzamas ļaunprātīgas izmantošanas. Daži slaveni vēsturisko konkubīnu piemēri ir Hagara, Sāras kalpone, kura Bībelē tika dota Ābrahāmam, lai Sārai un Ābrahāmam varētu būt bērns, un Smaržīgā konkubīne, leģendārā ķīniešu sieviete.