Kas ir kopējā skola?

“Kopējā skola” bija nosaukums, ko 19. gadsimta beigās izmantoja valsts skolai ASV un Kanādā. Atšķirībā no mūsdienu valsts skolas kopējā skola tika finansēta un pārvaldīta vietēji. Kopējās skolas tika izveidotas, lai sniegtu bezmaksas laicīgo izglītību visiem bērniem neatkarīgi no sociālekonomiskā statusa, dzimuma, reliģijas vai nacionālās izcelsmes, un to apmeklēšana bija obligāta līdz astotajai klasei.

Pirms kopskolu dibināšanas bērnu izglītošana parasti tika uzskatīta par ģimenes un reliģisko iestāžu atbildību. Atsevišķas kopienas izveidoja valsts skolas jau 17. gadsimta vidū, taču tās parasti nebija bezmaksas, un galvenā uzmanība tika pievērsta lasītprasmes pamatprasmēm, nevis formālai izglītībai. Lielāko daļu bērnu mācīja mājās pie privātskolotāja, privātskolās vai nemāca vispār. Ģimenes mēdza neizglītot meitenes, un turīgiem pilsētas bērniem bija daudz lielāka piekļuve izglītībai nekā nabadzīgajiem lauku bērniem. Afroamerikāņu un indiāņu bērni bija reti izglītoti, lai gan dažās kopienās bija labdarības skolas, kuras finansēja baznīcas un privātie ziedotāji.

Pēc Amerikas revolūcijas agrīnie mēģinājumi izveidot laicīgo sabiedrisko izglītību cieta neveiksmi, jo tika palielināti nodokļi, kas būtu nepieciešami tās finansēšanai. Cilvēki arī bija piesardzīgi pret federālās kontroles pieauguma apjomu lēmumos, ko tradicionāli pieņēma ģimenes un kopienas. 1840. gados ideja, ka visiem bērniem ir jābūt vienlīdzīgām iespējām iegūt izglītību, kļuva arvien populārāka, īpaši Ziemeļu un Vidusrietumu štatos. Līdz 1870. gadiem lielākā daļa ASV štatu un Kanādas provinču bija pieņēmuši likumus par vispārējām skolām un obligāto valsts izglītību.

Kopējās skolas ideja bija ne tikai tāda, lai tai būtu jābūt brīvai un laicīgai, bet arī noteiktai mācību programmu un mācību prakses standartizācijai. Tā kā tajā laikā ASV un Kanādā ieceļoja liels skaits imigrantu, tika uzsvērta asimilācijas nozīme un bērnu kopīgas kultūras un vērtību mācīšana. Romas katoļi un pamatiedzīvotāju grupas abās valstīs bieži vien asi iebilda pret obligātu parasto skolu apmeklēšanu, jo protestantu morāle un ētika bieži bija kopējās skolas izglītības uzmanības centrā un tika plaši izmantota Karaļa Džeimsa Bībele.

Kopiena un vietējā kontrole bija galvenās parastajās skolās, taču valsts noteiktā standartizācija kļuva arvien nepieciešama, lai nodrošinātu, ka visas skolas nodrošina vienādu izglītības kvalitāti. Sākot ar 20. gadsimta sākumu, izglītība kļuva arvien vairāk federāla un valsts kontrolēta, un lielākā daļa vietējo apgabalu un skolu rajonu balsoja par iekļaušanu lielākos apgabalos.