Kas ir Montesori skola?

Montesori skola ir skola, kas izveidota 20. gadsimta sākumā pēc Dr. Marijas Montesori principiem. Šīs skolas ir veids, kā mācīt bērnus, kas ir pilnībā vērsti uz bērniem un ir vērsti uz bērniem. Lai gan agrīnās skolas parasti bija paredzētas pirmsskolas un sākumskolas vecumam, tagad ir daudzas skolas, kurās māca līdz 12. klasei.
Galvenās metodes Montesori skolā uzsver vairākus svarīgus uzskatus. Pirmkārt, bērniem ir iespēja vadīt savu mācīšanos. Otrkārt, bērni nemācās tādā pašā veidā kā pieaugušie, un ne visiem bērniem ir vienādas mācīšanās metodes. Bērniem ir jābūt savas vides “saimniekiem”, un skolas telpas ir īpaši sagatavotas šai meistarībai. Vingrinājumiem un aprīkojumam jābūt paškoriģējošam, lai bērns mācītos no savām kļūdām un virzītos uz priekšu. Visbeidzot bērns nosaka izglītības tempu.

Montessori skola lielā mērā koncentrējas uz mācīšanās pieeju. Mācīšanās pieejās bērniem ir jāļauj pēc iespējas vairāk mijiedarboties ar visām piecām maņām. Lielākajā daļā šo skolu ir dažādas praktiskas aktivitātes, un tās var piedāvāt iespējas rūpēties par dzīvniekiem, gatavot ēdienu vai kopt dārzu, kā arī veikt dabiskas aktivitātes, piemēram, slaucīšanu un uzkopšanu.

Burtu atzīmes parasti nav daļa no Montesori skolas pieejas. Dr Montessori uzskatīja, ka atzīmes veicina nedabisku un neveselīgu konkurenci, kas traucē mācīties. Tā vietā studentus var novērtēt pēc iegūtajām prasmēm. Mūsdienās šāda skola var piedāvāt atzīmes, jo daudzi vecāki uzskata, ka viņi ir nepieciešami, lai novērtētu bērnu no mācību viedokļa. Tas var būt noderīgi arī studentiem, kuri pabeidz 13 gadu izglītību Montessori skolā, jo atzīmes ir svarīgs apsvērums lielākajā daļā koledžu.

Montessori skolas pieeja ir kritizēta, tomēr tā ir pietiekami populāra, jo ASV vien ir vairāk nekā 8000 skolu. Izplatīta Montessori metožu kritika dažkārt pauž bažas par to, ka daži studenti neapgūs visas zinātniski svarīgās jomas, ja tās paliks neinteresētas. Daži Montesori studenti ir atzinuši grūtības ar matemātiku, jo viņiem tā nebija “jāmācās”. Vidēji Montessori skolēnam ir tendence tikpat labi vai labāk nekā tiem, kas izglītojušies tradicionālajās valsts skolās. Matemātikas problēmas nav raksturīgas tikai Montesori studentiem.

Montesori skolas metodes ir arī kritizētas par mājasdarbu neuzlikšanu. Dažas skolas tagad uzdod mājasdarbus, taču daži kritiķi ir nobažījušies par pāreju, kas nepieciešama, kad skolēni pārceļas uz skolām, kurās ir nepieciešami mājasdarbi. Šīs ir nepārtrauktas debates, kas ietver vairāk nekā Montesori metodes. Daži apgabali, kas citos veidos ir tradicionāli, tagad ir aizliedzuši mājas darbus, kas kopumā ir piedzīvojuši strauju tendenci kopš likuma par bērnu neatstāt. Montessori metodes piekritējs iebilstu, ka bērni nemitīgi mācās, un tādējādi būt mājās ir mācīšanās pieredze.

Lielākā daļa Montessori skolu ASV ir privātas, un daudzas no tām ir ar augstu mācību maksu. Daži valsts skolu rajoni ir mēģinājuši ieviest Montesori koncepcijas vispārējās valsts skolās. Tas nav guvis pilnīgus panākumus, jo Montessori bieži norāda uz tradicionālās valsts izglītības pretstatu, kur tik daudz tiek paļauts uz to, ka studenti sasniegs vienādu ātrumu un apgūst noteiktas prasmes noteiktos punktos. Dažas valsts čarterskolas joprojām mēģina ieviest Montesori koncepcijas vispārējā izglītībā, kas var izrādīties interesanti skatīties.