Kas ir līdznogulsnēšanās?

Kopizgulsnēšanās ir parādība, kad izšķīdināta viela, kas parasti paliktu izšķīdusi šķīdumā, izgulsnējas uz nesēja, kas liek tai saistīties kopā, nevis paliek izkliedēta. Tas var notikt dabā un laboratorijas apstākļos, un dažreiz tas tiek aktīvi veicināts, savukārt citos gadījumos tā ir nevēlama ķīmiska reakcija. Jo īpaši vides sanācijas jomā kopizgulsnēšana var būt ārkārtīgi noderīgs līdzeklis paraugu ņemšanai, šķīdumu attīrīšanai un vides apdraudējumu novēršanai.

Kopizgulsnēšanas procesā ķīmiskās līdzības starp nesēju un izšķīdušo vielu ļauj abiem kaut kādā veidā saistīties. Saistīšana izvelk izšķīdušo vielu no šķīduma, jo nesējs veido kristālus vai citas struktūras. Tos, iespējams, var noņemt vai noņemt citos veidos, atstājot attīrītu šķīdumu. Dabā kopnogulsnes var notikt ūdensceļos, augsnē un citās vidēs, un dažreiz tas veicina jauktu minerālu un citu savienojumu nogulumu veidošanos.

Ir vairāki veidi, kā izšķīdināta viela var izgulsnēties no šķīduma. Viens no tiem ir ar iekļaušanu, kad veidojas nesēja kristāli, un izšķīdinātā viela atrod caurumus kristāla matricā, lai tos aizņemtu. Izšķīdušās vielas var būt arī pakļautas oklūzijai. Oklūzijas gadījumā nesējs pilnībā ieskauj izšķīdušo vielu, iesprostot to kristāliskā materiāla matricas vidū, lai tā nevarētu atgriezties šķīdumā. Var notikt arī adsorbcija, kad izšķīdušās vielas pielīp pie nesēja virsmas.

Dažreiz tas notiek nejauši, jo divi savienojumi reaģē laboratorijas vidē un izgulsnējas no šķīduma. Citos gadījumos tehniķis var apzināti ierosināt procesu. Šķīdumā var ievadīt nesēju, piemēram, lai noņemtu izšķīdušo vielu, ko nevar ekstrahēt ar citiem līdzekļiem. Tas ir īpaši izplatīts, ja izšķīdušās vielas koncentrācija ir ārkārtīgi zema. Tas var ļaut uzņēmumiem iegūt vērtīgus savienojumus, un to var izmantot arī paraugu testēšanai, kur zinātnieki vēlas noteikt zemāku iespējamo izšķīdušās vielas koncentrāciju.

Paraugu pārbaudei var būt nepieciešams izmantot kopprecipitātu, lai novērtētu noturīgās izšķīdušās vielas. Vides piesārņotāji dažkārt var būt ļoti plaši izplatīti, padarot tos grūti identificēt. Līdz ar to viņi var pretoties citiem ieguves veidiem, izaicinot pētniekus, kuri vēlas tos pārbaudīt. Izmantojot kopizgulsnēšanos, zinātnieks var precīzi un efektīvi noņemt interesējošo izšķīdušo vielu turpmākai izpētei. Tos pašus nesējvielas dažkārt var izmantot arī tīrīšanai, ievadot tos piesārņotā vidē un savācot iegūtos nesēju un piesārņotāju agregātus.