Kas ir lielākie ebreju svētki?

Daudzi cilvēki ir pazīstami ar Hanuku, Pasā un Roš Hašānas svētkiem, kas ir trīs lielākie ebreju svētki, taču ebreju kalendārā ir arī vairāki citi svarīgi svētki, lai pieminētu dažādus notikumus ebreju vēsturē un atzīmētu ebreju ticību. Kopienās, kurās ir daudz ebreju, tās var noteikt par oficiālajām brīvdienām, lai gan dievbijīgajiem ebrejiem svētki faktiski sākas iepriekšējā vakarā, kas ir svarīgi paturēt prātā, plānojot pasākumus, kas sakrīt ar šīm dienām.

Ebreju kalendārs sākas ar Rosh Hashanah, ebreju Jauno gadu, kas iekrīt septembra beigās vai oktobra sākumā. Desmit dienas pēc Jaunā gada ebreji visā pasaulē atzīmē Jom Kipuru, Izpirkšanas dienu. Šajā dienā cilvēki gavē 25 stundas un apmeklē īpašus dievkalpojumus. Yom Kippur ir pārdomu diena un iespēja ebreju cilvēkiem privāti sarunāties ar Dievu par viņu darbiem pagājušajā gadā.

Piecas dienas pēc Jom Kipuras iekrīt Sukkotas svētki, kas parasti notiek oktobrī. Sukotā ebreji piemin 40 gadus, ko viņu senči pavadīja, klejojot tuksnesī. Dažas ģimenes uzceļ nelielu pajumti, ko sauc par suku, un šajos svētkos pavada laiku patversmē. Pēc Sukkota beigām cilvēki svin Simchat Toru, datumu, kad beidzas ikgadējais Toras lasīšanas cikls, un cikls sākas no jauna gada laikā. Parasti Toras tīstokļus nēsā parādē Simchat Torā.

Decembrī ebreju ticīgie svin Hanuku, gaismas svētkus, pieminot brīnumu Jeruzalemes templī. Šos astoņu dienu svētkus pavada dāvanu pasniegšana, kā to zina daudzi pagāni, taču cilvēki Hanukas laikā ēd arī tradicionālos ēdienus un katru vakaru svin sveces uz īpašas svečturas, ko sauc par hanukiah. Lai gan daudzi neebreji šos svētkus zina kā galvenos ebreju svētkus, patiesībā tos tradicionāli neuzskata par vieniem no svarīgākajiem. Iespējams, ka tā nozīme ir palielinājusies tikai tāpēc, ka ir tuvu kristīgajā reliģijā ļoti svarīgiem svētkiem — Ziemassvētkiem.

Mēnesi pirms Pasā svētkiem, kas pazīstami arī kā Pesahs, cilvēki svin Purimu — svētku svētkus, kuru pamatā ir stāsts par Esteri. Dažās ebreju kopienās bērni šajos svētkos tērpjas kostīmos un izspēlē Bībeles stāstus, un visi svin svētkus ar ballītēm un ēdienu. Astoņu dienu Pesaha svētkos cilvēki atceras izceļošanu no Ēģiptes. Šie ir vieni no ebreju svētkiem, kas sakrīt ar brīvdienām citās reliģijās, jo Lieldienas parasti iekrīt tajos pašos datumos.

Dažas ebreju kopienas aprīļa beigās vai maija sākumā ievēro arī Jom Ha-Šoah, holokausta atceres dienu. Nākamie lielākie ebreju svētki ir Shavu’ot, kas piemin Toras dāvanu Sinaja kalnā. Ebreju ģimenes arī svin lielus svētkus katru piektdienas vakaru un sestdienu, kad viņi ievēro Šabatu.
Šo dienu mainīgie datumi var mulsināt nepiederošos. Brīvdienas pārvietojas, jo tās nav saistītas ar Gregora kalendāru, ko izmanto lielākā daļa pasaules, bet gan ar ebreju kalendāru. Datumi ebreju kalendārā tiek aprēķināti nedaudz atšķirīgi, un tāpēc šķiet, ka brīvdienas tiek izlaistas, kad tās tiek kartētas Gregora kalendārā.