Kas ir lielākie kristiešu svētki?

Lielākie svētki kristīgajā ticībā ir veltīti Jēzus Kristus dzīvībai un nāvei, jo kristieši visā pasaulē cienīja kā Dieva dēlu un pravieti. Kopienās, kurās ir daudz kristiešu, šīs dienas parasti tiek noteiktas kā vispārējās brīvdienas, atzīstot faktu, ka daudzi cilvēki neplāno strādāt. Mazākās kristiešu brīvdienas tiek pieminētas atsevišķās svēto dienās, un dažas kopienas rīko īpašus svētkus noteiktiem svētajiem.

Lielākajai daļai kristiešu vissvarīgākie svētki, iespējams, ir Lieldienu svētdiena, kas piemin Kristus augšāmcelšanos no kapa. Šis notikums ir īpaši svarīgs kristiešiem, jo ​​tas tiek uzskatīts par Kristus dievišķības pierādījumu. Tradicionāli cilvēki Lieldienās apmeklē dievkalpojumus un bieži svin ar maltīti, kurā ietilpst jēra gaļa un citi tradicionālie ēdieni atkarībā no kultūras.

Hronoloģiski pirmā no lielākajām brīvdienām ir Epifānija, kas notiek sestajā janvārī. Šajos svētkos tiek svinēti trīs “gudrie”, kuri ar dāvanām piedalījās Kristus piedzimšanā. Nākamie lielākie svētki ir Pelnu trešdiena, kas notiek 40 dienas pirms Lieldienām, pieminot gavēņa sākumu. Gavēņa laikā daži kristieši ievēro īpašus uztura noteikumus, un daudzi dievbijīgi cilvēki gavēņa laikā kaut ko atdod, izmantojot šīs 40 dienas kā pārdomu un reliģisku pārdomu periodu.

Tuvojoties gavēņa beigām, daži kristieši svin Lielo nedēļu, kurā tiek pieminēts Kristus ieiešana Jeruzalemē Pūpolsvētdienā ar Viņa krustā sišanu Lielajā piektdienā. Lielā nedēļa beidzas ar Lieldienu svētdienu, kas ir vissvarīgākā no iepriekš apspriestajām kristiešu brīvdienām. Nākamie lielie svētki ir Vasarsvētki, kas tiek svinēti septītajā svētdienā pēc Lieldienām, kad tiek teikts, ka Svētais Gars ir nolaidies pār Kristus mācekļiem.

Daudzi kristieši visā pasaulē katru gadu 25. decembrī svin arī Ziemassvētkus, Kristus dzimšanas piemiņu. Daži atzīmē Adventi arī nedēļās pirms Ziemassvētkiem, šajā periodā apmeklējot īpašus dievkalpojumus. Ziemassvētku svinības var kļūt diezgan sarežģītas, padarot tos par vienu no pazīstamākajiem svētkiem, jo ​​cilvēki apmainās ar dāvanām, apmeklē ballītes un svin Kristus dzimšanu.

Tā kā globālā kristiešu kopiena ir ļoti aktīva, ar ticību saistītie svētki tiek svinēti visos kontinentos, pat vietās, kur kristieši nav dominējošā reliģiskā grupa. Gada periodu starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu vairums cilvēku visā pasaulē neatkarīgi no ticības uzskata par svētkiem, jo ​​tas ir tik ļoti saistīts ar svinēšanu, dažreiz pat pārmērīgi, un tāpēc šajās divās nedēļās notiek maz darba. .
Ne visi kristieši atzīmē lielākos svētkus, kas atspoguļo ticības milzīgo dažādību. Piemēram, Jehovas liecinieki svin tikai Kristus nāves piemiņas dienu, kas katru gadu iekrīt ap Lielo piektdienu. Šīs konfesijas cilvēki uzskata, ka citiem svētkiem ir pagānisks raksturs, jo tos nav iedibinājis pats Kristus. Lai gan tos neuzskata par reliģiskiem svētkiem, daudzi mormoņi katru gadu atzīmē Jēzus Kristus un Pēdējo dienu svēto baznīcas dibināšanu 6. aprīlī, un daudzi arī uzskata, ka Kristus ir dzimis 6. aprīlī, lai gan viņi svin arī Ziemassvētkus.