Kas ir mājoklis mācīšanās invaliditātei?

Precīza termina “mājas ar mācīšanās traucējumiem” definīcija dažādās valstīs var ievērojami atšķirties. ASV šis termins var attiekties uz mājokli, ko subsidē valdība, lai nodrošinātu drošu, pieejamu dzīves telpu personām ar mācīšanās traucējumiem. Lai pretendētu uz šāda veida mājokli, indivīdam parasti ir jābūt dziļiem mācīšanās traucējumiem, kā arī zemu ienākumu statusam. Mācību invalīdu mājoklis var attiekties arī uz mājokli, ko pārvalda bezpeļņas aģentūra, kas palīdz personām ar invaliditāti. Šāda veida mājokļu iemītniekiem var tikt piedāvāti vairāki atbalsta pakalpojumi.

Amerikas Savienotajās Valstīs termins “mājas ar invaliditāti” bieži tiek lietots, lai apzīmētu programmu, ko pārvalda Mājokļu un pilsētu attīstības departaments (HUD), kas piedāvā subsidētu izmitināšanu personām ar invaliditāti un dažos gadījumos arī viņu ģimenēm. Parasti šī palīdzība ir pieejama tikai personām ar mācīšanās traucējumiem, kas ir pietiekami dziļi, lai apgrūtinātu viņu spējas strādāt. Turklāt personai ar invaliditāti vai viņa ģimenei parasti ir jākvalificējas mājoklim ar zemiem ienākumiem, pamatojoties uz viņu finansiālo stāvokli.

Tiem, kuri atbilst šāda veida mācību invaliditātes mājokļa kritērijiem, HUD parasti izsniedz kuponus. Šos kuponus pēc tam var izmantot, lai segtu īres izmaksas iesaistītajās dzīvojamās ēkās. Parasti kuponu īpašnieki un viņu ģimenes ir atbildīgi par to, lai atrastu viņu vajadzībām atbilstošu dzīvokli vai māju.

Mācību invalīdu mājoklis var attiekties arī uz dzīvesvietu, kas pieder un kuru pārvalda bezpeļņas grupa, kas sniedz atbalstu personām ar dažādām invaliditātēm. Šāda veida mājoklis var būt lielas grupu mājas vai atsevišķu dzīvokļu kolekcijas formā. Dzīves dārdzību šāda veida mītnē var segt bezpeļņas organizācija, kas to pārrauga, vai arī tās var apmaksāt invalīds vai viņa ģimene. Daudzos gadījumos uzņemšana šāda veida mājokļu programmā var tikt piedāvāta tikai tiem, kam ir akūti mācīšanās traucējumi.

Parasti viens no bezpeļņas grupas pārvaldīto mācību invalīdu mājokļu galvenajiem mērķiem ir palīdzēt iedzīvotājiem dzīvot pēc iespējas patstāvīgāk. Līdz ar to šāda veida mājokļu iemītniekiem var tikt piedāvāti vairāki pakalpojumi, kas palīdz viņiem iemācīties pārvaldīt savu invaliditāti reālās situācijās. Iedzīvotājiem, piemēram, var piedāvāt kādu arodapmācību vai mācīt izmantot dažādas palīgtehnoloģijas, piemēram, balss transkripcijas programmatūru.