Kas ir pagasts?

Pagasts ir konkrēts novads lielākā teritorijā. Šis termins tiek lietots, lai aprakstītu divus dažādus veidus: administratīvās un baznīcas draudzes. Abos gadījumos to vada centrālā iestāde, kas var būt priesteris vai vietējā valdība atkarībā no apspriežamā veida. Abu veidu pagasti ir sastopami visā pasaulē, un vārda nozīme var mainīties atkarībā no atrašanās vietas, kas dažkārt var kļūt mulsinoša.

Administratīvais pagasts ir zemes dalījums, piemēram, apgabals, province vai valsts. Tie parasti ir mazi, un daudzi ir lauku apvidi, lai gan tas ne vienmēr tā ir, un daži administratīvie iedalījumi ir balstīti uz vēsturiskām baznīcas draudzēm. Apgabalu parasti vada amatpersonas, kuras vēlētāji izvēlas ikgadējo vēlēšanu laikā. Amerikas Luiziānas štatā pagasti ir kā grāfistes citos štatos, un līdzīga veida pagasti ir sastopami arī daudzās bijušajās Anglijas kolonijās.

Raksturīgi, ka pagasts atrodas zemā pašvaldības līmenī. Cilvēki, kas dzīvo savā dzīvē, labi pazīst savas amatpersonas un var vērsties pie viņiem dažādu vajadzību dēļ. Tā kā daudzi ir diezgan mazi, cilvēki tajās bieži ir labi pazīstami un var sazināties, lai palīdzētu viens otram nepieciešamības vai traucējumu gadījumos. Pagastā vēlētāji var pieņemt īpašus likumus, kas mainās no viena uz otru un attiecas uz tādām lietām kā nodokļu likmes, pašvaldību kodeksi un tā tālāk.

Baznīcas draudze ir vēl viens apakšnodaļas veids, kas atrodas Baznīcas hierarhijas zemākajā galā, pamatojoties uz apgabalu, ko apkalpo noteikta baznīca. Vēsturiski tos parasti ierobežoja attālums, ko cilvēki varēja saprātīgi nobraukt dienā, un Baznīca apzināti centās sadalīt draudzes tā, lai ikviens reģionā varētu viegli piekļūt baznīcai svētdienas dievkalpojumiem un baznīcas pasākumiem.

Priesteri, kurš pārrauga šādu teritoriju, var būt pazīstams kā draudzes priesteris, un atkarībā no apgabala lieluma viņam var būt palīgi, kas dodas uz kopienu un palīdz veikt dažādas baznīcas funkcijas. Cilvēkus, kas dzīvo noteiktā draudzē un apmeklē baznīcu, sauc par tās draudzes locekļiem; pēc vienošanās lielākā daļa cilvēku dod priekšroku dievkalpojumiem savā vietējā baznīcā, un laulību aizliegumi un citi paziņojumi ir jāpaziņo savas mājas draudzes baznīcā, nevis jebkurā pieejamā baznīcā, nodrošinot, ka sabiedrība ir informēta par šādu informāciju.