Kas ir Pasaules mantojuma saraksts?

Pasaules mantojuma saraksts ir dabas un kultūras objektu apkopojums, ko Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) uzskata par būtisku cilvēces vēstures sastāvdaļu. 2009. gadā sarakstā ir 890 atsevišķas vietnes 148 valstīs visā pasaulē. Uzņemšana par Pasaules mantojuma vietu piešķir noteiktas privilēģijas, piemēram, Pasaules mantojuma trasta fondu piešķiršanu atjaunošanai avārijas gadījumā.

Cilvēcei 20. gadsimtā turpinot augt un izplatīties visā pasaulē, daudziem kļuva skaidrs, ka pilsētu attīstība un iedzīvotāju skaita pieaugums var novest pie cilvēka svarīgu dabas un vēsturisko apgabalu iznīcināšanas. Sešdesmitajos gados gan Amerikas Savienoto Valstu valdība, gan Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (ICUN) sāka aicināt veikt starptautiskus pasākumus, lai aizsargātu šīs vietas no kaitējuma. No šiem centieniem izstrādātais un UNESCO pieņemtais Pasaules mantojuma saraksts sāka nosaukt vietas 1960. gados.

Lai kultūras objekts vai dabas liegums iekļautos Pasaules mantojuma sarakstā, tas ir jāizvērtē vairākām pārvaldes institūcijām. Valsts var iesniegt sarakstu ar potenciālajām vietām Pasaules mantojuma statusam, ko pēc tam izskata sekundārās komitejas. Šīs komitejas sniedz ieteikumus Pasaules mantojuma komitejai, kurā ir 21 ievēlēts loceklis no dažādām valstīm. Katru gadu Pasaules mantojuma komiteja balso par potenciālajām vietām, lai tās pievienotu vai svītrotu no pasaules mantojuma saraksta.

Ir desmit iespējamie kritēriji, kas ļauj vietu iekļaut Pasaules mantojuma sarakstā. Sākotnēji saraksts tika stingri sadalīts kultūras vai dabas objektos, taču kopš 2005. gada Pasaules mantojuma komiteja ir sākusi apstiprināt arī vietas, kas ir gan cilvēces vēstures, gan dabas brīnumu apvienojums. 890 vietas ietver vēsturiskas drupas, piemēram, klintīs izgrebtā Petras pilsēta Jordānijā, neaprakstāmi skaistas dabas teritorijas, piemēram, Austrālijas Lielais Barjerrifs, un vietas ar nozīmīgu kultūras un dabas vērtību, piemēram, Maču Pikču, Peru, ēkas un neparasto lietus mežu apkārtni. .

Papildus dažu svarīgāko cilvēces un zemes vēstures vietu nosaukšanai komiteja var arī noteikt vietas, kas iekļautas pasaules mantojuma sarakstā kā “apdraudētas”. Šī statusa piešķiršana objektam ļauj komitejai sniegt finansiālu palīdzību no Pasaules mantojuma fonda, kā arī izveidot plānu vietas saglabāšanai un atjaunošanai. Ja vieta nevar vai nereaģē uz atjaunošanas centieniem vai komisija konstatē, ka vietas izmaiņas ir iznīcinājušas tās kultūras vērtību, pēc noteikta rūpīgas uzraudzības to var svītrot no saraksta. 2009. gadā Elbas ieleja Vācijā tika svītrota no Pasaules mantojuma saraksta pēc tam, kad caur šo teritoriju tika uzbūvēts četru joslu satiksmes tilts.

Daudzi uzskata, ka Pasaules mantojuma komitejas centieni ir saglabāšanas un vēstures atzinības veicināšanas priekšgalā. Saglabājot sarakstu, UNESCO turpina koncentrēties uz Zemes dārgumu – gan dabisko, gan cilvēka radīto – nozīmi. Rotējot komitejas locekļus visās iesaistītajās valstīs, Pasaules mantojuma saraksts arī novērš kultūras aizspriedumus un nodrošina to vietu atzinību, kas ir devušas ieguldījumu cilvēces attīstībā globālā līmenī.