Kas ir pelēkā literatūra?

Akadēmiskajā pasaulē “pelēkā literatūra”, kas pēc britu lietojuma bieži tiek rakstīta kā “pelēkā literatūra”, ir termins, kas attiecas uz noteiktiem publikāciju veidiem. Pelēkā literatūra attiecas uz ļoti dažādiem dokumentiem, tostarp tehniskajiem dokumentiem; korporatīvo vai universitāšu pētniecības nodaļu iekšējās publikācijas; valdības publikācijas, kuras dažreiz sauc par “baltajām grāmatām”; lauka atskaites; un vēl. Lai gan šie dokumenti var interesēt zinātniekus un akadēmiķus, tos bieži ir grūti iegūt, jo tie nav ne grāmatas, ne žurnāli un tāpēc tie var nebūt bibliotēkās. Arī pelēkā literatūra bieži tiek izdota tikai mazos tirāžos.

Termins “pelēkā literatūra” sāka parādīties 1970. gados, lai apmierinātu pieprasījumu pēc frāzes, lai aprakstītu arvien pieaugošo publikāciju skaitu no organizācijām, kuras galvenokārt nebija izdevēji, atšķirībā no tā, ko parasti uzskatīja par akadēmisko literatūru: galveno saturu. akadēmisko grāmatu un žurnālu raksti. Šajās publikācijās bija liels daudzums noderīgu datu. Tie bija īpaši noderīgi, jo akadēmiskās publicēšanas process bieži vien nozīmēja, ka pētījumu publicēšanā bija izplatīta kavēšanās. Turpretim mazāk formālu ziņojumu publicēšana bija daudz ātrāka, un to varēja sasniegt pat gadu vai vairāk pirms publicēšanas akadēmiskajos žurnālos. Tiem, kuriem bija piekļuve šāda veida datiem, bija noderīga priekšrocība.

Pelēkajai literatūrai bija potenciāls būt par labu pētniekiem, taču tā radīja arī izaicinājumus. Ne visām bibliotēkām vai pētniekiem bija pieejama šāda veida literatūra. Pat ja viņiem bija piekļuve, šāda veida ziņojumu un publikāciju bibliogrāfiskie dati bieži nebija pieejami vai bija nepilnīgi, kas nozīmē, ka vajadzīgās publikācijas varēja būt grūti atrodamas. Pētnieks var vienkārši nezināt, ka pastāv ziņojumi, kas attiecas uz viņa darbu. Tas sāka mainīties, kad astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados pieauga izpratne par pelēkās literatūras nozīmi, taču daudzas problēmas bija grūti pārvarēt.

Reaģējot uz šiem izaicinājumiem, akadēmiskās aprindās ir bijuši vairāki centieni uzlabot piekļuvi pelēkajai literatūrai gan konkrētās jomās, gan kopumā. Piemēram, Lielbritānijas arheoloģijas jomā Arheoloģijas datu dienests (ADS) uztur nepublicētu lauka darbu ziņojumu bibliotēku, kas pazīstama kā Grey Literature Library. Plašākajā akadēmiskajā pasaulē tādas organizācijas kā Grey Literature International Steering Committee strādā, lai nodrošinātu, ka pelēkās literatūras ražotāji ievēro noteiktus standartus, kas atvieglo viņu darbu izmantošanu bibliotekāriem un pētniekiem.