Kas ir Polysyndeton?

Polysyndeton ir retoriska ierīce, kurā fragmentā tiek izmantots vairāk saikļu, nekā tas ir nepieciešams gramatiski, parasti starp katru sērijas vienumu, nevis tikai pirms pēdējā vienuma. Piemēram, teikumā “Mēs redzējām pitonus un kobras, mambas un boas” ir iekļauti trīs saikļi, nevis komatus ievieto starp pirmajiem trim saraksta vienumiem. Šīs retoriskās metodes pretstats ir asyndeton, kurā sērijas pēdējam vienumam nav savienojuma, piemēram, “Mēs redzējām pitonus, kobras, mambas, boas”. Visizplatītākie saikļi angļu valodā ir “and”, “or”, “nor”, ​​“but” un “so”. Polysindetonu var lieliski izmantot dažādos retoriskos kontekstos, padarot to par plaši izmantotu runas figūru gan prozā, gan dzejā.

Vārds “polysyndeton” cēlies no grieķu valodas “poly”, kas nozīmē “daudz” un sydetos, kas nozīmē “sasaistīts”. Polisindetona lietošana bieži vai nu paātrina, vai palēnina teikuma tempu. Pievienotie saikļi var paātrināt teikuma plūsmu, pievienojot zināmu satraukumu vai spontanitāti, it kā to būtu runājis kāds, kurš vēl nav plānojis, cik vienumu būs sarakstā. No otras puses, it īpaši, ja to lieto kopā ar komatiem, polisindetons var radīt teikuma satraukumu, piemēram, “Strādājot pie maģistra darba, es ēdu un rakstīju, un gulēju, un ēdu, un rakstīju, un gulēju, un tas bija viss, ko es izdarīju.”

Bībeles Karaļa Džeimsa versija (KJV), kas publicēta 1611. gadā, ir ievērojama ar biežo polisindetona lietošanu. Piemēram, no 31 panta 1. Mozus grāmatā 29 sākas ar “un”, bet viens sākas ar “tā”. Vārds “un” parādās 98 reizes no 797 vārdiem nodaļā jeb aptuveni vienā no katriem astoņiem vārdiem.

Šis lietojums cieši atbilst ebreju valodai, no kuras tika tulkota Vecā Derība. Ebreju vārds waw, kas KJV parasti tiek tulkots “un”, kalpo ne tikai kā koordinātu savienojums, bet arī kā pārejas vārds teikumu vai pat grāmatu sākumā. Daudzos jaunākajos Bībeles tulkojumos angļu valodā ir izlaisti daudzi waw gadījumi vai aizstāti ar citu pārejas vārdu vai frāzi.

Polisindetons, jo tas ir saistīts ar Bībeli, var arī piešķirt tekstam reliģiozitāti. Viens no piemēriem ir atrodams 1975. gada filmā Monty Python and the Holy Grail, kas apmāna King James Version izmantoto polisindetonu. Kāds garīdznieks tiek aicināts lasīt no fiktīvās Bruņojuma grāmatas, no kuras viņš izlasa garu, daudzveidīgu ēdienu sarakstu, kas liek citam varonim pārtraukt garīdznieku un likt viņam izlaist pārējo sarakstu laika interesēs.