Kas ir Prometejs?

Prometejs ir grieķu mitoloģijas figūra, kas, iespējams, vislabāk palikusi atmiņā ar viņa uguns zādzību no Olimpa kalna dieviem. Tāpat kā daudzi citi grieķu mitoloģijas varoņi, ir vairāki stāsti par Prometeju un viņa dzīvi, un viņš ir parādījies klasiskajā grieķu literatūrā un lugās. Viņa uguns dāvana cilvēcei dažkārt tiek uzskatīta par abpusgriezīgu zobenu, jo līdz ar uguni nāk tehnoloģiju attīstība un zināšanas, kas ir divas lietas, kas cilvēka dzīvi padara izaicinošāku, kā arī patīkamāku.

Saskaņā ar lielāko daļu mītu Prometejs bija titāns, viena no vecāku dievu rases pārstāvjiem, kas valdīja Grieķijā līdz olimpiešu dievu parādīšanās brīdim. Daži mīti vēsta, ka Prometejs pats radīja cilvēkus no māla, un Zevs neļauj cilvēkiem uguni, jo viņi viņu neapmierināja. Citos mītos Prometejs piemānīja Zevu, lai viņš novāktu kaulus gaļai, kā rezultātā Zevs atturēja uguni kā sodu. Titāns bija arī apveltīts ar tālredzības spēju, un viņš it kā pareģoja Zeva krišanu viena no viņa bērniem, taču viņš neatklāja vārdu, satracinot Zevu.

Pēc tam, kad Prometejs nozaga uguni no dieviem un atnesa to cilvēkiem, Zevs, domājams, pieķēdēja Prometeju pie klints kā sodu. Putns, parasti ērglis, bet dažos stāstos grifs, tika novietots virs Prometeja, lai atkārtoti izplēstu viņam aknas, jo viņa aknas katru dienu pieauga. Tā kā Prometejs dažreiz tiek attēlots kā Zeva līdzgaitnieks un draugs, šis sods bieži tiek formulēts kā nopietna nodevība. Hērakls, grieķu varonis, esot atbrīvojis Prometeju pēc 30 gadus ilgas ieslodzījuma, kas arī satracināja Zevu.

Ar Prometeju ir saistīti vairāki citi stāsti; Dažās pasakās, piemēram, teikts, ka Zevs radījis Pandoru un nosūtījis viņu uz Zemi kā atriebības veidu par uguns zādzību. Prometejam dažkārt tiek piedēvēts arī tas, ka līdzās ugunij ir ienesis cilvēkiem literatūru un mākslu, un dažos mītos pret viņu izturas gandrīz kā pret kristīgo tēlu Ādamu, kuram bija ļoti nozīmīga loma cilvēces vēsturē. Šajos mītos Pandora ienes pasaulē tumsu, ļaunumu un postu, liekot dažiem cilvēkiem viņu saistīt ar Ievu.

Dažos mūsdienu mākslas un literatūras darbos Prometejs tiek izmantots kā alegoriska figūra, kas atspoguļo zināšanu un informācijas izstiepšanos, kas var radikāli mainīt cilvēka eksistenci. Citi paaugstina Prometeju kā varonīgu un inteliģentu figūru, kurai izdevās apmānīt dievus un uzlabot cilvēku dzīves apstākļus.