Kas ir reālistiskā konflikta teorija?

Reālistiskā konfliktu teorija apgalvo, ka grupām ir lielāka savstarpēja berze, kad tās konkurē par resursiem, un tās būs vairāk sadarbojušās, ja jūtas solidāras vai tām ir vienoti mērķi. Tas ir sociāli psiholoģisks jēdziens, un tiek uzskatīts, ka tas daļēji izskaidro aizspriedumu attīstību. Slavenākais šīs teorijas piemērs tika izpētīts eksperimentā ar nosaukumu Laupītāja ala, ko 1950. gados veica Kerolīna un Muzafers Šerifi. Kopš tā laika citi sociālie psihologi ir novērtējuši vairākus šīs koncepcijas aspektus un to, kā tas daudzos veidos ietekmē grupu mijiedarbību.

Imigrācijas viļņos uz Amerikas Savienotajām Valstīm pastāv daudzi reālistiskas konfliktu teorijas piemēri darbībā. Kad liela daļa ieradās jauna imigrantu grupa no noteiktas etniskās izcelsmes, grupas locekļi bieži vien sastapās ar dziļiem aizspriedumiem, jo ​​viņi tika uzskatīti par konkurentiem pēc tādiem resursiem kā darbavietas. Laika gaitā šī diskriminācija izzudīs, taču tā varētu atkal uzliesmot, ja tiek uzskatīts, ka grupa rada pastāvīgus draudus. Piemēram, japāņu imigranti Otrā pasaules kara laikā saskārās ar ārkārtējiem aizspriedumiem un internēšanu, un daudzi arābu izcelsmes cilvēki tika diskriminēti pēc teroristu uzbrukumiem ASV 11. gada 2001. septembrī.

Ir arī daudzi vēsturiski gadījumi, kad grupas sadarbojās un veidoja lielākas saites. Strādnieku arodbiedrību veidošana bieži vien pulcēja imigrantus no daudzām grupām, kurām agrāk bija raksturīgas augstas konfliktu attiecības. Piederība politiskajām partijām arī radīja kopīgus mērķus starp dažādām grupām.

Šie un daudzi citi piemēri izraisīja ziņkāri par konfliktu būtību starp grupām. Lai to izpētītu pilnīgāk, sociālie psihologi Kerolīna un Muzafers Šerifs izstrādāja eksperimentu ar nosaukumu Laupītāju nometne ar divām nometnēm, kurās bija zēni pirms pusaudža vecuma. Abas grupas vispirms nezināja viena par otru un tika pētītas, kā tās apvienojās un veidoja saites grupā.

Pēc dažām dienām abas nometnes tika iepazīstinātas viena ar otru, un tika ieviestas dažādas aktivitātes, kuru mērķis bija palielināt berzi un konkurenci starp abām grupām. Tas izraisīja gandrīz tūlītēju grupu solidaritātes izpausmi un starpgrupu diskrimināciju. Pieaugošā spriedze bija tik dziļa, ka otrā fāze pēc dažām dienām bija jāpārtrauc.

Šerifu reālistiskās konfliktu teorijas eksperimenta trešā daļa bija iepazīstināt abas grupas ar kopīgiem mērķiem, kurus tās varēja nopelnīt, tikai sadarbojoties. Kad grupas sāka strādāt kopā, radās kopīga atzinība un solidaritāte. Līdz pētījuma beigām starp abām nometnēm bija izveidojušās spēcīgas saites.
Kopš šerifu laikiem ir veikti daudzi citi pētījumi, kas, šķiet, apstiprina reālistisku konfliktu teoriju. Turklāt daži pētījumi ir parādījuši, ka konfliktam nav obligāti jābūt reālam. Uztvertā konkurence par resursiem neatkarīgi no tā, vai pastāv vai nav patiesa konkurence, var būt pietiekama, lai izraisītu ievērojamu berzi starp grupām.

Reālistiskā konfliktu teorija var daļēji izskaidrot grupu spriedzi un diskrimināciju. Ir arī svarīgi atzīt, ka tas ir risinājums konfliktiem starp grupām. Kopīgu mērķu noteikšana var sākt novērst zināmu diskrimināciju un veicināt lielāku starpgrupu harmoniju.