Kas ir Romas katolicisms?

Vārds “katoļu” ir cēlies no grieķu vārda “universāls”. Visvienkāršākajā formā būt katolim nozīmē piederēt vispārējai baznīcai, kas teorētiski aptver visu kristietību. Tomēr daudzo šķelšanos dēļ, kas skāra kristīgās ticības vēsturi, Romas katolicisms noteikti ir attīstījis konkrētāku nozīmi.

Romas katolicisms sevi ir definējis kā kristīgo baznīcu, kas ir pilnīgā vienotībā ar Romas bīskapu, kas Vatikānā pazīstams arī kā pāvests. Tā ir viena no vecākajām pastāvošajām kristiešu baznīcām un šobrīd lielākā organizētās reliģijas organizācija pasaulē. Tās saknes meklējamas sākotnējā baznīcā, kuru dibināja Jēzus Kristus.

Tāpat kā lielākā daļa kristīgās pasaules, katoļu ticības stūrakmens ir Jēzus Kristus augšāmcelšanās. Ticīgie tic, ka Kristus trešajā nāves dienā augšāmcēlās no mirušajiem un uzkāpa debesīs ar miesu un dvēseli. Romas katoļi tic, ka cilvēces pestīšana tika nopelnīta ar Kristus galīgo upuri un ka caur Augšāmcelšanos un Debesbraukšanu Viņš atvēra vārtus cilvēcei iekļūt debesīs.

Iespējams, ka iezīme, kas atšķir Romas katolicismu no citām kristīgās ticības konfesijām, ir to pārliecība, ka pāvests ir nekļūdīgs vadītājs, kas ir tiešā līnijā no Pētera, apustuļa Jēzus, ko sauca par “klinti”, uz kuras tiks celta Baznīca. Kopā ar pāvestu Romas katoļu baznīcu pārvalda bīskapi kardinālu koledžā. Bīskapi vai kardināli ir atbildīgi par savu kopienu garīgo vadību un ir izplatīti visā pasaulē. Šīs kopienas ir sadalītas draudzēs, kuras vada priesteri. Katoļi uzskata, ka bīskapi ir Jēzus divpadsmit apustuļu pēcteči.

Katolicisms arī aicina ticēt tam, ko tā sauc par dievišķajiem noslēpumiem, kuru dažus principus citi kristieši nepieņem. Dievišķajos noslēpumos ietilpst Svētās Trīsvienības doktrīna, kas nosaka, ka vienā Dievā ir trīs personas – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars jeb Svētais Gars. Tā arī māca, ka Svētā Euharistija patiesībā ir Kristus miesa, nevis tikai simbols, Marijas kā Dieva Mātes godināšana, svēto godināšana un sakramentu vai svēto noslēpumu piekopšana.

Katolicisma sakramenti ietver kristību, iestiprināšanu, svēto Euharistiju (vaļļu saņemšanu), grēku nožēlu (iešana pie grēksūdzes, slimo svaidīšanu vai svēto ievainojumu), svētos ordeņus (ienākšana priesterībā vai kļūšana par mūķeni) un laulība. izplatīts uzskats, ka sakramenti balstās viens uz otru. Piemēram, katolicisma pamatsakraments ir Kristības sakraments. Bez tā cilvēks vispār nevar tikt uzskatīts par katoli un nevarētu pāriet pie citiem sakramentiem.