Kas ir samarieši?

Samarieši ir atšķirīga etniskā un reliģiskā grupa, kas mūsdienās sastopama galvenokārt Izraēlā. Samariešu vēsturi un izcelsmi patiesībā ir nedaudz grūti noteikt, jo daudzi viņu raksti nav saglabājušies līdz mūsdienām, taču ģenētiskie pierādījumi skaidri liecina, ka viņi ir izraēliešu pēcteči. Papildus ģenētiskā mantojuma dalīšanai ar izraēliešiem samariešiem ir arī kopīga reliģija; viņu reliģiskā ticība ir ļoti līdzīga jūdaismam, lai gan starp abām reliģijām ir daži strīdi par svētvietām un reliģiskajiem tekstiem.

Pašlaik ir zināms, ka dzīvi ir mazāk nekā 1,000 samariešu, kas nāk no četrām dažādām ģimenēm. Daudzi no viņiem dzīvo Gerizima kalnā, kas ir viņu reliģiskās pārliecības svēta vieta, un citus var atrast izkaisīti dažādos Izraēlas reģionos un okupētajās teritorijās, kur pret viņiem izturas kā pret reliģisko minoritāti. Bažoties, ka samariešu bagātā kultūras vēsture un tradīcijas izmirs, grupa apstiprināja jauktas laulības ar ebreju ticības pārstāvjiem, cerot novērst ģenētiskās problēmas, kas saistītas ar nelielu genofondu.

Samarieši kā atsevišķa grupa parādījās ap to laiku, kad asīrieši iebruka Izraēlā, 722. gadā p.m.ē. Viņu Toras versija radās 300. gados pirms mūsu ēras, atspoguļojot šķelšanos starp samariešiem un ebrejiem, un attiecības starp abām grupām joprojām bija ārkārtīgi naidīgas. Samariešu un ebreju attiecību vēstures izpratne var izskaidrot dažus samariešu parādīšanās gadījumus Bībelē, jo īpaši stāstā par žēlsirdīgo samarieti, līdzībā, kuras mērķis bija ilustrēt, ka visiem cilvēkiem piemīt līdzjūtības potenciāls.

Daudzi cilvēki uzskata, ka samarieši ir nosaukti pēc Samarijas, kas ir pilsēta Izraēlas ziemeļos. Tomēr tie faktiski ir nosaukti pēc termina, kas nozīmē “likuma turētājs”, atspoguļojot Toras un citu reliģisko tekstu nozīmi samariešu kultūrā. Samariešu un ebreju Toras versijām ir vairākas atšķirības, un tās atšķiras arī dažos galvenajos jautājumos. Piemēram, samarieši uzskata Gerizima kalnu par svētu vietu pretstatā jūdu ticības pārstāvjiem, kuri godā Ciānas kalnu.

Papildus tam, ka samarieši parādās Bībeles Vecajā un Jaunajā Derībā, tie ir atrodami arī Torā, kur tos sauc par Kuthim. Tāpat kā citi mūsdienu Izraēlas iedzīvotāji, samarieši runā mūsdienu ebreju valodā, bet okupēto teritoriju iedzīvotāji runā palestīniešu arābu valodā. Reliģiskajā pielūgsmē samarieši runā savās ebreju un arābu valodas versijās, saglabājot šīs valodas dzīvas nākamajām paaudzēm, lai tās varētu mācīties, mācīties un baudīt.