Kas ir sinusoidālais vilnis?

Sinusoidāls vilnis jeb sinusoīds ir matemātiska konstrukcija (konkrēti funkcija), ko izmanto, lai modelētu un prognozētu dažādas cikliskas parādības, tostarp plūdmaiņu pieaugumu un kritumu, avota svārstības, krītošu gaismu, kas no Saules ietriec zemi. dienas laikā, skaņas viļņa intensitāte un miljoniem citu piemēru. Šis vilnis parasti ir pirmā funkcija, ko skolēni apgūst, studējot pirmsrēķinu (trigonometriju). Vienkāršākais sinusa funkcijas rakstīšanas veids ir f(x) = sinx, kur “sin” nozīmē “sinuss”, un x ir mainīgais, ar kuru tiek darbināts.

Praktiski viss patiesībā svārstās. Visu elektromagnētisko enerģiju, tostarp redzamo gaismu, mikroviļņus, radioviļņus un rentgenstarus, var attēlot ar sinusoidālo vilni. Zemākajā līmenī pat matērija svārstās kā vilnis, bet makroskopiskiem objektiem šīs svārstības ir tik minimālas, ka to nav iespējams izmērīt. Skaņas viļņus var attēlot kā sinusoidālus viļņus, un osciloskopa augšupvērstie un lejupejošie viļņi var būt visplašāk zināmais šo viļņu attēlojums. Sinusa un saistīto funkciju izpēte ir augstākās (postalgebras) matemātikas visvienkāršākais veids.

Papildus tam, ka sinusoidālais vilnis parādās skaņas viļņos, gaismas viļņos un okeāna viļņos, tas ir ļoti svarīgs arī elektronikā, jo to var izmantot, lai modelētu maiņstrāvas intensitāti. Līdzstrāvas pilna viļņa taisngriešanas sistēmas strāvu, ko izmanto, lai pārveidotu maiņstrāvu par līdzstrāvu, var modelēt, izmantojot absolūtās vērtības sinusoidālo vilni, kur vilnis ir līdzīgs parastajam sinusoidālajam vilnim, jo ​​vērtība vienmēr paliek virs x ass, bet ir divreiz vairāk virsotņu. Kopā ar sinusa vilni ir tā brālēns, kosinuss, kas ir tieši tāds pats, izņemot to, ka tas ir pārvietots pa labi par pusi cikla.

1822. gadā franču matemātiķis Džozefs Furjē atklāja, ka jebkuru vilni var modelēt kā dažādu sinusoidālo viļņu veidu kombināciju. Tas attiecas pat uz neparastiem viļņiem, piemēram, kvadrātveida viļņiem, un ļoti neregulāriem viļņiem, piemēram, cilvēka runu. Disciplīnu, kas saistīta ar sarežģītu viļņu reducēšanu līdz sinusoidālu viļņu kombinācijai, sauc par Furjē analīzi, un tā ir būtiska daudzām zinātnēm, īpaši tām, kas saistītas ar skaņu un signāliem. Furjē analīze ir svarīga signālu apstrādē un laikrindu analīzē, kur tiek pētītas šķietami nejaušas datu punktu kopas, lai noskaidrotu statistisko tendenci. Furjē analīzi izmanto arī varbūtību teorijā, kur to izmanto, lai pierādītu centrālo robežu teorēmu, kas palīdz izskaidrot, kāpēc zvana līknes jeb normālie sadalījumi ir visuresoši dabā.