Kas ir šķīduma polimerizācija?

Šķīduma polimerizāciju izmanto, lai izveidotu polimērus un kopolimērus, izšķīdinot monomēru un katalizatoru nereaģējošā šķīdinātājā. Šī procesa laikā šķīdinātāja šķidrums absorbē siltumu, ko rada ķīmiskā reakcija, kas kontrolē reakcijas ātrumu. Šķīduma polimerizācijas procedūrā izmantotais šķidrais šķīdinātājs parasti paliek iegūtā polimēra vai kopolimēra šķīdinātājs. Šis process ir piemērots tikai mitru polimēru veidu izveidošanai, jo liekā šķīdinātāja noņemšana ir sarežģīta. Lai gan liekā šķīdinātāja atdalīšana ir iespējama, izmantojot destilāciju, rūpnieciskā situācijā to parasti neuzskata par ekonomiski iespējamu.

Šķīduma polimerizācijas process piedāvā dažas priekšrocības, kā arī vienu būtisku trūkumu. Priekšrocības ietver precīzu ķīmiskās reakcijas kontroli, iegūtā siltuma un viskozitātes kontroli, kā arī procesa automātiskās paātrināšanas kontroli. Procesa trūkums ir grūtības, kas saistītas ar liekā šķīdinātāja noņemšanu no gatavā polimēra.

Šķīduma polimerizācijas procedūrā izmantotie šķīdinātāji ir rūpīgi jāizvēlas. Šķīdinātājs, kas nereaģē ar monomēru, ir būtisks procesam. Ja tiek izmantots reaktīvs šķīdinātājs, automātiskā paātrinājuma rezultātā var rasties bīstami ķēdes reakcijas procesi vai citi nevēlami efekti. Automātiskais paātrinājums ir reakcija, kas rodas, ja šķīdinātājs pietiekami ātri neizkliedē polimerizācijas radīto siltumu. Pieaugot karstumam, palielinās šķīduma viskozitāte, izraisot polimerizācijas procesa paātrināšanos, ko nevar droši kontrolēt.

Rūpniecisko šķīdumu polimerizācijas procesus parasti izmanto, lai ražotu polimērus ar īpašām īpašībām. Ķīmiskā reakcija, kas notiek starp monomēru un katalizatoru, var piešķirt galaproduktam unikālas īpašības. Viens no šāda veida polimēru piemēriem ir nātrija poliakrilāts, īpaši absorbējošs polimērs, ko izmanto vienreizējās lietošanas autiņos.

Lai gan šis process parasti nav iespējams sausiem polimēriem, tas labi darbojas mitriem polimēru veidiem. Rūpniecisko šķīdumu polimerizācijas procesu izmanto, lai izveidotu polimērus un kopolimērus, kurus var izmantot to šķīduma formā. Šādas izmantošanas piemēri ir rūpnieciskās līmes un virsmas pārklājumi.

Sintētiskos elastomērus var ražot arī, izmantojot šķīduma polimerizācijas procesu. Šī metode rada precīzāku polimēru nekā emulsijas polimerizācijas metodes. Kontrolējot rafinētu monomēru pievienošanu katalizatora-šķīdinātāja šķīdumam, iegūtos polimērus var rūpīgi izstrādāt specifiskām īpašībām. Šie sintētiskie elastomēri parasti ir atrodami tādos izstrādājumos kā lateksa cimdi, neoprēna hidrotērpi un grīdas seguma materiāli.