Kas ir slimības uztvere?

Tikai dažiem cilvēkiem izdodas iziet cauri dzīvei, nesaslimstot. Daudzas slimības ir īslaicīgas, un nav par ko uztraukties, savukārt citas ir nopietnas un tām ir ilgstošas ​​sekas. Pati slimība nav saistīta ar uztveri; to var patoloģiski identificēt objektīvi. Tomēr ir svarīgi atzīt, ka veids, kā indivīds uztver fizisku vai emocionālu diskomfortu, nav tik viegli izmērāms. Slimības uztvere var atspoguļot kultūras uzskatus, psiholoģiskas vajadzības vai kaut ko citu, kam var būt maz sakara ar izmērāmu slimību.

Lai palīdzētu noteikt diagnozi, ir nepieciešama izpratne par pacienta slimības uztveri. Tas var būt sarežģīti, jo uztvere ir ļoti subjektīva, un nav absolūtas metodes, kā to izmērīt ne no indivīda uz indivīdu, ne pat vienas personas skatījumā laika gaitā. Pētnieki ir noskaidrojuši, ka slimības uztveres samazināšana līdz tās pamatelementiem var palīdzēt pacientiem aprakstīt to, ko viņi jūt. Sakārtojot šīs sastāvdaļas struktūrā, pacienti var rekonstruēt savu uzskatu arhitektūru par savām slimībām.

Pirmā fokusa joma ir identitāte. Šis komponents satur to, ko pacients uzskata par patiesu slimību, tostarp cēloni un simptomus. Pacientam, kurš uzskaita vairākas pieredzes, piemēram, apjukumu, sliktu dūšu un trauksmi kā konkrētas slimības simptomu, var būt lielāka iespēja izjust šos simptomus, vienlaikus nespējot atpazīt citus, kas tikpat lielā mērā varētu būt daļa no kopas.

Cēloņa elements norāda, kas, pēc pacienta domām, bija ierosinošais faktors. Piemēram, dažas slimības ir ģenētiskas, bet citas izraisa vīruss. Citi iemesli, ko pacienti var identificēt, ir alerģiskas reakcijas uz vidi, emocionāls stress vai fiziski bojājumi. Iemesls var būt sociāls vai kultūras konteksts; daži pacienti ir vairāk gatavi pieņemt, piemēram, slimības vai garīgās nelīdzsvarotības cēloni nekā citi.

Pacienta laika skalas izjūta apraksta trešo komponentu. Šī joma ir saistīta ar uztvertās slimības sākotnējo izskatu, trajektoriju un noslēgšanu. Pacientiem, kuriem slimība uztver, ka slimība ir vai kļūs hroniska, ir mazāka iespēja no tās ātri atveseļoties nekā tiem, kuri uzskata, ka tā ir īslaicīga.

Ceturtā bažas rada sekas. Pacienti, kuru slimības uztvere liek viņiem domāt, ka tai būs dziļa un negatīva ietekme uz dzīves kvalitāti, visticamāk, viņi zaudēs drosmi vai nomāktu, nekā tie, kuriem šādas uztveres nav. Pacienti, kuriem patiesībā ir nopietni traucējumi, bet kuriem nav spēcīgas seku apziņas, varētu būt labāk ar to cīnīties vai būt mazāk sagatavoti, lai pārvarētu sekas.
Pēdējā kategorija ir izārstēšanas kontrole. Šis slimības uztveres elements ir saistīts ar pakāpi, kādā pacients uzskata, ka ārstēšana ir iespējama. Tas var būt no pilnībā negatīvas pozīcijas, kurā nav cerību uz izārstēt, līdz pilnībā pozitīvai pozīcijai, kurā pacients ir stingri pārliecināts, ka izārstēšanās tiks atrasta.