Kas ir sociālo pārmaiņu socioloģija?

Sociālo pārmaiņu socioloģija ir disciplīna, kas koncentrējas uz to, kā sociālās kārtības izmaiņas ietekmē dažādas cilvēku grupas, īpaši viņu uzvedību un ideoloģijas. Šī socioloģijas joma parasti ietver pētījumus par to, kā pārmaiņas ietekmē ikdienas mijiedarbību starp cilvēkiem. Tajā tiek pētīti arī pārmaiņu avoti un sekas neatkarīgi no tā, vai tās ir tehnoloģijas, politiskās pārmaiņas vai liela mēroga katastrofas, kas izjauc normālu sociālo kārtību. Šāda veida socioloģijas pētījumi dažkārt mēģina atbildēt uz jautājumiem, kāpēc daudzi cilvēki ir izturīgi pret nozīmīgām sociālajām pārmaiņām un kāpēc viņi izstrādā noteiktus kolektīvus veidus, kā tikt galā ar šīm pārmaiņām.

Zinātnieki, kas pēta sociālo pārmaiņu socioloģiju, bieži mēģina klasificēt un izsekot to izmaiņu izcelsmei, kas tieši ietekmē cilvēku mijiedarbību ar citiem. Viņi ziņo, ka pārmaiņas parasti rodas no jauninājumiem, jauniem atklājumiem vai kolektīvas neapmierinātības ar pašreizējo sociālo kārtību. Katra no šīm izmaiņām parasti notiek pakāpeniski vairāku gadu vai pat paaudžu laikā atkarībā no apstākļiem. Viņiem ir kopīgs faktors, ka šīs izmaiņas maina veidu, kā cilvēki konkrētajā sabiedrībā uztver un definē sevi. Pagātnes sociālo satricinājumu gadījumu izpēte bieži ir nepieciešama, lai iegūtu socioloģijas grādu, un dažiem socioloģijas studentiem var arī uzdot uzdevumus izveidot scenārijus, kas notiks, ja kāda sociālā pārmaiņu daļa konkrētajā situācijā ir atšķirīga.

Socioloģijas izpētē bieži tiek pētītas dažādas iedibinātas teorijas, un sociālo pārmaiņu socioloģijai ir dažas atšķirīgas domas skolas. Daži sociologi smeļas idejas no sociāldarvinisma teorijām, lai atbalstītu viņu uzskatus, ka sociālās pārmaiņas ir dabiskas un vērstas uz lielāku labumu. Citi ilustrē, kā daži faktori var veicināt pēkšņākas sociālās pārmaiņas un ar tām saistīto ietekmi uz dažādām cilvēku grupām. Šīm sociālo pārmaiņu socioloģijas teorijām parasti ir dažādi pielietojumi atkarībā no sabiedrības, kas ir konkrētā pētījuma uzmanības centrā.

Sociālo pārmaiņu socioloģijas papildu uzmanības centrā ir tādu faktoru izpēte, kas izraisa sociālās pārmaiņas, tostarp klimata pārmaiņas, kontakti starp dažādām kultūras grupām un iedzīvotāju skaita svārstības. Daži zinātnieki apvieno socioloģijas studijas ar vides zinātni, lai saprastu, kā izmaiņas fiziskajā vidē ietekmē to grupu uzvedību, kuras ir ļoti atkarīgas no tās. Liela daļa šo pētījumu attiecas uz to, kā lauku agrārās sabiedrības reaģē uz modernizācijas sekām, tostarp mežu izciršanu un augsnes auglības samazināšanos savās lauksaimniecības zemēs. Šie faktori bieži ir saistīti ar pārmaiņām šo sabiedrību struktūrās, kā arī ar to ikdienas attiecībām ar nepiederošām personām un savā starpā.