Kas ir spēles plāns?

“Spēles plāns” ir stratēģija mērķa sasniegšanai. Šī izplatītā angļu idioma nāk no amerikāņu futbola, kurā treneris var sagatavot konkrētu spēles stratēģiju, pamatojoties uz trenera komandas un pretinieku komandas stiprajām un vājajām pusēm. Lai gan šis termins radies sporta jomā, tas ir kļuvis plaši izmantots ikdienas runā.

Angļu valoda ir pārpildīta ar sporta idiomām, kas ir frāzes, kuras vispirms attiecās uz sportu, bet laika gaitā pieauga, iegūstot plašākas idiomātiskas nozīmes. Lai gan ir grūti precīzi noteikt, kad šī frāze tika izdomāta, to, visticamāk, var izsekot amerikāņu futbolā 1940. gadu sākumā. Tāpat kā ar daudziem idiotiskiem izteicieniem, sākotnēji tas tika lietots burtiskākā nozīmē. Kad futbolisti pirms spēles tikās ar saviem treneriem, viņi plānoja savu rīcību, lai palīdzētu viņiem uzvarēt. Loģiski, ka viņi šo rīcības plānu sauca par “spēles plānu”.

Drīz pēc parādīšanās sportā šī frāze ieguva plašu idiomātisku lietojumu. Tā vietā, lai to izmantotu tikai uzvarai spēlē, to varētu izmantot, atsaucoties uz plašu mērķu klāstu. Frāze kļuva par idiomu, jo vārds “spēle” frāzē vairs neapzīmēja konkurējošo sporta komandu tikšanos, bet gan varēja apzīmēt jebkāda veida darbību, kas nepieciešama mērķa sasniegšanai.

Izteiciena izcelsme sportā padara to īpaši izplatītu sacensību pasākumos. Šo frāzi bieži izmanto biznesa sanāksmēs un politikā. Lai atklātu sapulci par jauna produkta izlaišanu, uzņēmējs var jautāt: “Kāds ir spēles plāns?” Pēc tam viņa vai viņas kolēģi atbildēs ar savu stratēģiju veiksmīgai produkta ieviešanai.

Šis termins tiek lietots arī nekonkurējošā vidē, piemēram, neformālā ikdienas runā. Piemēram, bērns, kurš palīdz vecākiem pagatavot vakariņas, var jautāt: “Kāds ir spēles plāns?” Pēc tam vecāki informē bērnu, kas jādara, lai vakariņas būtu veiksmīgas.

Šajos piemēros pats virsmērķis nav skaidri norādīts. Lietojot “spēles plānu”, ļoti bieži stratēģija tiek izteikta, tieši nenorādot stratēģijas galīgo mērķi, jo mērķis parasti ir saprotams automātiski. Piemēram, politiskās kampaņas vadītājs varētu teikt: “Mūsu spēles plāns ir vērsties pret arodbiedrības balsojumu.” Lielākā daļa klausītāju jau zinātu, ka kampaņas vadītāja galvenais mērķis būtu viņa kandidāta uzvara vēlēšanās, tāpēc būtu lieki apgalvot: “Mūsu spēles plāns, lai uzvarētu vēlēšanās, ir arodbiedrības balsojums.”